Tiedote

Asiantuntijoiden näkemys tulevaisuuden osaamistarpeista: Työelämässä tarvitaan kestävän kehityksen osaamista, digitaitoja ja jatkuvaa oppimista

Ajankohtaista Ennakointi Koulutuksen kehittäminen
Tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisalueita ovat asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen sekä kestävän kehityksen tuntemus. Työelämässä tarvitaan tulevaisuudessa paljon digitalisaatioon, tiedon arviointitiin ja ongelmanratkaistuun liittyvää osaamista. Näin arvioi Osaamisen ennakointifoorumi (OEF).
Kuvituskuva, opiskelija tarkkailee konetta

OEF:ssä on edustettuna laaja joukko työelämän ja koulutuksen asiantuntijoita eri aloilta. Foorumi on ennakoinut tulevaisuuden osaamistarpeita noin 30 toimialalta. Tulevaisuuspäivänä 1.3. julkaistussa raportissa tarkastellaan ennakointiprosessin ensimmäisiä tuloksia, joiden tähtäin on vuodessa 2035.

Vuonna 2035 erityisesti digitalisaatio on mullistanut monia perinteisiä teollisuudenaloja parantaen tuottavuutta ja lopputuotteiden laatua. Alat, jotka eivät ole osanneet hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, ovat jääneet jälkeen kansainvälisestä kehityksestä.

Minkälaiselle osaamiselle on kysyntää?

Digitalisaatioon liittyviä keskeisiä osaamisia ovat muun muassa digitaalisten ratkaisujen ja alustojen hyödyntäminen sekä digitaalisten toimintojen hallinta- ja ohjaustaidot. Toisaalta on hyvä muistaa, että kyseessä ei ole pelkästään digitaalisen osaamisen teknologinen ulottuvuus, vaan ennen kaikkea siihen liittyvä tiedollinen, vuorovaikutteinen, asiakaslähtöinen sekä turvallisuutta korostuva ulottuvuus.

Asiakaslähtöinen palveluiden kehittämisosaamisen merkitys kasvaa palvelusektorilla. Tulevaisuudessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja vuorovaikutteiseen asiakaspalveluun, jossa palvelumuotoilun ja automaation rooli korostuu.

OEF arvioi, että kestävä kehitys on ilmiö, jonka voi merkitykseltään rinnastaa digitalisaatioon. Kestävän kehityksen tuntemus on tärkeä tulevaisuuden perustaito erityisesti teollisilla aloilla. Laajemmin voidaan todeta, että kestävän kehityksen ymmärrys on nousemassa yhä vahvemmin keskeiseksi kansalaistaidoksi. Sillä on sekä kansallinen että globaali merkitys tasapainoisen, oikeudenmukaisen, ympäristön huomioon ottavan ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentamisessa.  Kestävän kehityksen osaamisen merkitys voi kasvaa edelleen, jos yhteiskunnallinen kehitys jatkuu ekologisempaan suuntaan.

Osaaminen edellyttää jatkuvaa oppimista

OEF nostaa raportissaan osaamisen kehittämisen tärkeäksi teemaksi. Tärkeää on oppimiskyky, mutta työelämän kannalta esille nousi myös henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Ongelmanratkaisutaidot ja tiedon arviointitaidot ovat puolestaan keskeisiä metataitoja, joiden avulla voidaan osaltaan hallita digimurroksen tuomaa muutosta.

Raportissa tarkastellaan myös jatkuvan oppimisen haasteita. OEF:n mukaan 2020-luvulla on tarpeen toteuttaa jatkuvan oppimisen reformi, jossa tutkintoperusteinen oppiminen on vain yksi osa osaamisen kehittämistä. Kaiken kaikkiaan perinteisen koulutuksen ohella osaamista hankintaan yhä enemmän työelämässä, kolmannella sektorilla ja yksityisen sektorin koulutusinstituutioissa. Koulutusjärjestelmän ohella tai sijaan voidaan puhua osaamisjärjestelmästä. Yksi rooli tulevaisuuden koulutusjärjestelmälle voisi olla toimiminen mahdollistavana alustana, joka esimerkiksi voisi tuoda yhteen eri toimijat ja luoda tarvittavat puitteet oppimisen ja osaamisen yhteiskehittämiselle.

Mikä Osaamisen ennakointifoorumi?

Osaamisen ennakointifoorumi on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteinen ennakoinnin asiantuntijaelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakointiryhmää, joiden tehtävänä on ennakoida oman alansa osaamis- ja koulutustarpeita. Ennakointiprosessi toteutettiin kesäkuun 2017 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia. Opetushallitus 2019. 

Lisätietoja:

Opetusneuvos Kari Nyyssölä, kari.nyyssola [at] oph.fi, puh. 029 533 1159
Opetusneuvos Samuli Leveälahti, samuli.levealahti [at] oph.fi, puh. 029 533 1302