Uutinen

Creative Lenses -hankkeessa kulttuuriorganisaatioiden toiminta ja rahoitus olivat suurennuslasin alla

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
Creative Lenses -hankkeessa tutkittiin vuosina 2015–2019 liiketoimintamalleja kulttuuri- ja taidekontekstissa. Hankkeen koordinaattorina toimi Suomen suurinta kulttuurikeskusta hallinnoiva Kiinteistö Oy Kaapelitalo, jonka alaisuudessa toimivat Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöt. Kaapelitalon on toimialallaan poikkeuksellinen – iso ja tulorahoitteinen.
Creative Lenses -hanke. Final Conference -tapahtuma. Vain Luova Eurooppa -ohjelman käyttöön.

Yrityksen henkilöstöosaaminen ja resurssit mahdollistivat koordinaattoriksi lähtemisen, ja vahvat verkostot toimivat hyvänä pohjana strategiaa tukevalle tekemiselle. Koordinoinnin lisäksi organisaatiossa tehty kehittämistyö oli yksi hankkeen kahdeksasta case-esimerkistä. Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari uskoo EU-hanketyössä pitkäjänteiseen tekemiseen ja hankkeeseen ryhtyessä tarkkaan seulontaan.

–Tutkimuksella ja kokeiluilla on oma paikkansa toiminnassamme, mutta kaikkien hankkeiden osalta mietitään, ovatko ne meille oikeasti strategisesti relevantteja. En halua, että organisaatiomme menee yhteenkään sellaiseen projektiin mukaan, joka ei tue ydintoimintojamme.

Creative Lensesin tulokset heijastelivat kokonaisen toimialan haasteita, mutta myös yksittäisten organisaatioiden yksilöllisiin kehittämiskohtiin pureuduttiin kiitettävästi. Hanke paljasti pullonkauloja sekä koko luovan toimialan että yksittäisten organisaatioiden johtamisessa ja hallinnon toimintatavoissa. Hankkeen tulokset vahvistivat alan yleistä näkemystä siitä, että nämä osa-alueet kaipaavat kehittämistä.

Kiinteistö Oy Kaapelitalo tähtäsi hanketyössä syventämään kansainvälistä yhteistyötä ja kokeilemaan liiketoimintasuunnittelua toiminnassaan asiakas- ja yleisölähtöisesti.

Creative Lenses -hanke. Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimtusjohtaja Kai Huotari.
Kiinteistö Oy Kaapelitalon toimitusjohtaja Kai Huotari.

Hanketyö voi parhaimmillaan luoda näkyviä tuloksia sekä organisaatioon että koko toimialalle.

–Kyllä meille jäi hyvinkin näkyvää muutosta ja työ jatkuu edelleen. Aloitimme ensin opastuskierrokset, joita kehitettiin projektin aikana. Se ehkä tuntui projektin alussa aika pieneltä ja triviaalilta haasteelta, mutta meidän talossamme on iso filosofinen muutos, että mennään yhtäkkiä kuluttajarajapintaan.

Koko alan toimijoiden hyödynnettäväksi hanke synnytti esimerkiksi Arts & Culture Knownledge Base -tietopankin. Tietopankista löytyy laadukkaita materiaaleja taide- ja kulttuurialojen ammattilaisille organisaation toiminnan kehittämiseen videoiden, julkaisujen ja työkalujen muodossa.

Hanketulokset eivät suinkaan ole ratkaisu kaikkiin taide- ja kulttuurialan organisaatioiden rahoitushaasteisiin, mutta alkusysäys ja mahdollisuus suuremmalle kehittämistyölle.

Myös Kaapelitalolla työ jatkuu sekä suoraan omassa toiminnassa että uuden EU-hankkeen kautta.

–Tämä hanke on meille vain yksi osa isompaa kokonaisuutta. Kysymyshän ei ole mistään silmänkääntötempusta, vaan kyse on vuosien työstä joka tapauksessa. Opimme matkan varrella, että jo pelkästään näiden toimintaan ja rahoitukseen liittyvien kysymysten asettaminen ja niiden pohtiminen kulttuuriorganisaatioissa on hyödyllistä.

Hanketyön kannalta keskeiseen koordinaattorin osaan Kiinteistö Oy Kaapelitalo päätyi itsenäisten kulttuurikeskusten verkoston Trans Europe Hallesin verkostoa hyödyntämällä. Organisaatio on ollut verkoston jäsen jo vuosikymmeniä. Kaapelitalon Kai Huotari rohkaisee suomalaisia toimijoita hakemaan Euroopan unionin hankerahoitusta tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Haluaisin kannustaa suomalaisia toimijoita osallistumaan enemmän hankkeisiin. Suomen osallistumisprosentti on hyvin alhainen ja kuitenkin meillä on mielestäni todella hyvät edellytykset onnistua hanketyössä hyvin. Me olemme järjestelmällisiä ja meillä on prosessit yleensä hyvin kunnossa. Hanketyöhön liittyvää byrokratiaa pelätään turhaan.

Creative Lenses oli Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman osarahoittama hanke, joka oli käynnissä vuosina 2015-2019. Päätehtävinään Creative Lensesillä oli kehittää uusia toiminta- ja rahoitusmalleja kulttuuriorganisaatioille. Hankkeessa oli mukana kolmetoista partneria yhdeksästä eri maasta.

teksti: Susanna Perhomaa