Uutinen

Cygnaeus-palkinnon saajaksi ehdotettiin 29 tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävää toimijaa

Koulutus ja tutkinnot Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallitus pyysi talvella esimerkkejä hankkeista, yksilöistä ja yhteisöistä, jotka ovat edistäneet tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia erityisen ansiokkaasti. Saimme 29 ehdotusta, joista asiantuntijoistamme koostuva palkintotoimikunta valitsee kuusi Cygnaeus-palkinnosta kilpailevaa finalistia. Lopullisen valinnan tekevät Mari Käyhkö ja Jukka Maarianvaara.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Cygnaeus-palkinto jaetaan toimijalle, joka on pyrkinyt pysäyttämään eriarvoistumista sekä lisäämään koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuutta. Valinnasta päättävät Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö ja tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara pitävät palkinnon valintakriteereitä tärkeinä. 

Käyhkön mukaan palkinto tekee näkyväksi tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä. – Pidän tärkeänä sitä, että palkinnossa korostuvat käytännön teot, joilla pyritään lisäämään ihmisten hyvinvointia. Käyhkön mukaan tasa-arvokysymykset jäävät helposti talouskysymysten varjoon, eikä heikompiosaisten ääni pääse kuuluviin. 

Maarianvaara on huolissaan lasten ja nuorten oppimiseroista sekä syrjäytymisestä. – Jaettavalla palkinnolla voidaan tuoda esiin näiden kehityskulkujen vastaista työtä, Maarianvaara esittää. Tasa-arvovaltuutetun mielestä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen on tehtävä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa aktiivisesti töitä joka päivä. Hänen mukaansa näiden arvojen tulisi sisältyä kaikkiin koulun toimintatapoihin. 

Ehdotuksia saatiin varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen

Ehdokkaiden joukossa on kouluja, järjestöjä, kuntia ja tutkimushankkeita, jotka ehdotuksen lähettäneiden mielestä ovat omalla tavallaan vahvistaneet tasa-arvon toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Ehdotetut toimijat ovat pyrkineet vahvistamaan erilaisten ryhmien osallisuutta sekä integraatiota yhteiskuntaan. Esimerkit liittyvät muun muassa nuorten harrastusmahdollisuuksien, kansainvälistymisen, opiskelun ja työllistymisen tukemiseen, oppimateriaalien maksuttomuuteen sekä maahanmuuttajien yhteiskuntaan integroitumiseen. Mukana on hankkeita tai tekijöitä varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen.

Opetushallituksen palkintotoimikunta valitsee finalistit elokuussa, ja Käyhkö ja Maarianvaara palkitsevat valitsemansa voittajan Cygnaeus-mitalilla Kuntamarkkinoilla 11.9.2019.

Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981, jolloin kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista.

Lisätietoja:

Kati Costiander, p. 029 533 1526
Kati Inkinen, p. 029 533 8508
Päivi Kamppi, p. 029 533 5512, paivi.kamppi(at)karvi.fi
Katri Kuukka, p. 029 533 1445
Irmeli Myllymäki, p. 046 921 4443, irmeli.myllymaki(at)kuntaliitto.fi 
Timo Repo, p. 029 533 1183
Anne Siltala, p. 029 533 8541
Opetushallituksen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)oph.fi