Nyheter

Totalt 29 aktörer som främjar jämlikhet och likabehandling nominerades till Cygnaeus-priset

Utbildning och examina Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Under vintern efterlyste Utbildningsstyrelsen förslag på projekt, personer och samfund som på ett särskilt exemplariskt sätt har främjat jämlika och likvärdiga inlärningsmöjligheter. Vi fick in 29 förslag, av vilka vår priskommitté som består av sakkunniga inom utbildningsväsendet utser sex kandidater som tävlar om Cygnaeus-priset. Det slutliga valet görs av Mari Köyhkö och Jukka Maarianvaara.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Cygnaeus-priset tilldelas en aktör som har strävat efter att bryta utvecklingen mot ojämlikhet och öka jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen. Pristagaren väljs av universitetslektorn i sociologi Mari Käyhkö från Östra Finlands universitet och jämställdhetsombudsmannen Jukka Maarianvaara, som bägge anser att urvalskriterierna är viktiga.  

Enligt Käyhkö lyfter priset fram sådana frågor kring jämlikhet och likabehandling som är betydande på samhällsnivå. – Jag tycker det är viktigt att priset tar fasta på konkreta åtgärder som syftar till att öka människornas välbefinnande. Enligt Käyhkö hamnar frågor om jämställdhet ofta i skymundan för frågor som berör ekonomin, och de som har en svagare ställning får inte sin röst hörd. 

Maarianvaara är bekymrad för skillnaderna i barns och ungas lärande och för marginalisering. – Med Cygnaeus-priset kan vi lyfta fram det arbete som görs för att förhindra den här utvecklingen, säger Maarianvaara. Enligt jämställdhetsombudsmannen ska man i skolorna och inom småbarnspedagogiken varje dag aktivt arbeta för att främja jämställdhet och likabehandling. Enligt Maarianvaara borde de här värderingarna vara en del av all verksamhet i skolorna. 

Förslag togs emot från såväl småbarnspedagogiken som vuxenutbildningen

Bland de nominerade finns skolor, organisationer, kommuner och forskningsprojekt, som enligt de som skickat in förslagen på olika sätt har främjat jämlikheten i det finländska samhället. De nominerade aktörerna har strävat efter att förstärka delaktigheten och integrationen bland olika grupper. Förslagen berör bland annat ungas möjligheter till fritidsaktiviteter, internationalisering, stöd för studier och sysselsättning, avgiftsfria läromedel och invandrarnas integration i samhället. Bland de nominerade finns projekt och aktörer från alla utbildningsstudier, även småbarnspedagogiken och vuxenutbildningen.
Utbildningsstyrelsens priskommitté väljer finalisterna i augusti, och Käyhkö och Maarianvaara utser pristagaren som belönas med Cygnaeus-medaljen på Kommunmarknaden 11.9.2019.

Skolstyrelsen instiftade Cygnaeus-priset år 1981 till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno Cygnaeus (1810–1888). Sedan 1991 har Utbildningsstyrelsen, som grundades istället för skolstyrelsen, delat ut priset så gott som varje år.

Ytterligare information:
Kati Costiander, tfn 029 533 1526
Kati Inkinen, tfn 029 533 8508
Päivi Kamppi, tfn 029 533 5512, paivi.kamppi(at)karvi.fi
Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
Irmeli Myllymäki, tfn 046 921 4443, irmeli.myllymaki(at)kuntaliitto.fi 
Timo Repo, tfn 029 533 1183
Anne Siltala, tfn 029 533 8541
Utbildningsstyrelsens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@oph.fi