Uutinen

Ensimmäisen ja toisen luokan A1-kielen opetusta koskeva täydennyskoulutusohjelma käynnistyy

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Opetussuunnitelma
Opetushallitus on myöntänyt 57 perusopetuksen järjestäjälle ja 12 täydennyskoulutusta tarjoavalle taholle yhteensä 1 000 000 euroa valtionavustuksina. Avustuksilla tuetaan ensimmäisen ja toisen luokan A1-kielen opetukseen liittyvää opettajien täydennyskoulutusta. Kaikki ekaluokkalaiset aloittavat A1-kielen eli ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020.
Kuvituskuva, lapset tietokoneella

Tavoitteena on varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen sekä vahvistaa koulun kielitietoista toimintakulttuuria ja yhteistyötä esiopetuksen kanssa.

Valtionavustuksella halutaan tukea niitä perusopetuksen järjestäjiä, jotka eivät ole saaneet valtionavustusta kieltenopetuksen varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen perusopetuksessa vuosina 2017–2018. Avustuksia myönnettiin myös täydennyskoulutusta tarjoaville tahoille varmistamaan maksuttoman täydennyskoulutuksen tarjonta.

–Toukokuussa 2019 voimaan tulevat vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet uudistavat kielten opetusta. A1-kieltä opettavat opettajat ovat uusien haasteiden edessä. Nyt käynnistyvällä täydennyskoulutusohjelmalla haluamme tukea opettajia ja kouluja opetussuunnitelman perusteiden toimeenpanossa, jotta lasten kielten opiskelu alkaa mahdollisimman motivoivasti, innostavasti ja tavoitteellisesti, toteaa opetusneuvos Annamari Kajasto Opetushallituksesta.

Huhtikuussa 2019 julkistetaan kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen jaettavan valtionavustuksen päätökset.