Nyheter

Fortbildningsprogrammet för lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 inleds

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Läroplan
Utbildningsstyrelsen har beviljat 1 000 000 euro i statsunderstöd till 57 anordnare av grundläggande utbildning och 12 instanser som erbjuder fortbildning. Med statsunderstödet stöder man fortbildning för lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2. Alla elever som börjar i årskurs 1 i höst inleder senast på våren 2020 studierna i A1-språket, det vill säga det första främmande språket eller det andra inhemska språket.
Kuvituskuva, lapset tietokoneella

Målet är att säkerställa den pedagogiska och professionella kompetensen hos lärare som undervisar A1-språk i årskurserna 1 och 2 samt att stärka den språkmedvetna verksamhetskulturen i skolan och i samarbetet med förskoleundervisningen.

Med understödet vill man stödja de anordnare av grundläggande utbildning som inte har erhållit statsunderstöd 2017–2018 för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande utbildningen. För att säkerställa utbudet av kostnadsfri fortbildning har man också beviljat statsunderstöd också för instanser som erbjuder fortbildning.

– Språkundervisningen förnyas då de nya Grunderna för läroplanen för A1-språket i årskurserna 1 och 2 träder i kraft i maj 2019. De lärare som undervisar A1-språk står ihopskrivet nya utmaningar. Med fortbildningsprogrammet som nu startar vill vi stöda lärare och skolor i implementeringen av läroplansgrunderna så att barnens språkstudier kan börja på ett så motiverande, inspirerande och målinriktat sätt som möjligt, säger undervisningsrådet Annamari Kajasto på Utbildningsstyrelsen.

läroplansgrunderna så att barnens språkstudier kan börja på ett så motiverande, inspirerande och målinriktat sätt som möjligt, säger undervisningsrådet Annamari Kajasto på Utbildningsstyrelsen.

I april 2019 publiceras besluten för statsunderstödet för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk.