Uutinen

Eskarilaisten eTwinning-projektit palkittiin vuoden parhaina – teemoina tiede ja tuuli

Ajankohtaista Esiopetus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Koulutuksen kehittäminen
Tänä vuonna Suomen eTwinning-tiimi halusi palkita opettajia, jotka tuovat kansainvälisen ulottuvuuden pienimpien oppijoiden arkeen. Palkitut projektit toteutti Kyrkbackens skola Nauvossa ja päivähoitoyksikkö Roihuvuori-Strömsinlahti Helsingissä. Projekteissa sekä lapsia että aikuisia inspiroivat tiede ja tuuli.
Christel Manninen and Anne Levón posing for the camera

eTwinning on EU-ohjelma, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Suomessa parhaat eTwinning-projektit palkitaan vuosittain kansallisella palkinnolla. Voittajat pääsevät osallistumaan vuotuiseen eurooppalaiseen eTwinning-konferenssiin. Parhaat projektit julkistettiin ITK-päivillä Hämeenlinnassa 21.3.

Tieteelliset kokeet innostivat lapsia Hi STEM -projektissa

Kyrkbackens skolan Hi STEM -projektin tavoitteena oli saada lapset kiinnostumaan tieteestä, tutkimisesta ja kokeilemisesta. STEM on lyhenne englannin kielen sanoista Science, Technology, Engineering ja Maths. Projektiin osallistui monen ikäisiä oppilaita monesta maasta. Kaarinalaiset lapset olivat pääosin eskarilaisia, mutta mukana oli myös muutama kahdeksasluokkalainen. Projektissa oppilaat pääsivät luomaan muun muassa oman projektilogon sekä kierrätysmateriaalista tehdyn liikkuvan leikkikalun.

– Toivoimme, että lapset saisivat projektissa käsityksen siitä, miten tieteellisiä kokeita voi toteuttaa. Samalla opimme dokumentoimaan kokeessa käytetyt materiaalit, prosessin ja tuloksen, sanoo erityisopettaja Anne Levón.

Projektilla oli monipuolinen yhteys opetussuunnitelmaan ja oppilaat pääsivät harjoittelemaan muun muassa arjen taitoja, kuten yhteistyötä ja hienomotoriikkaa, mutta myös kriittistä ajattelua. Ryhmä mietti yhdessä monenlaisia kysymyksiä, kertoo Levón. 

– Mitä tapahtuu, jos lisäämme vettä? Miten huolehdimme, etteivät veneemme karkaa? Miksi tämä video tehdystä kokeesta on hyvä? Mitä meidän pitää dokumentoida, jotta muut ymmärtävät, miten olemme tehneet tieteellisen kokeemme? 

Toisessa voittajaprojektissa ihmeteltiin tuulta

Päivähoitoyksikkö Roihuvuori-Strömsinlahdessa toteutettiin projekti An experience of wind, the colur of the air. 

– Ideana oli yhdessä tutkia mitä tuuli on ja mitä tuuli tekee. Mietimme yhdessä, miten tuuli voi siirtää erilaisia esineitä. Piirsimme kuvia siitä, miltä näyttää, kun tuulee. Mitä silloin tapahtuu? Katsoimme muiden maiden teoksia yhteisillä projektisivuilla ja saimme siitä uusia ajatuksia ja ideoita, kertoo Christel Manninen, varhaiskasvatuksen opettaja. 

Mannisen mukaan projekti oli innostava ja kehittävä paitsi lasten, myös henkilöstön ja vanhempien mielestä. Toisiin kieliin ja muiden maiden lapsiin tutustuminen oli myös arvokasta.

– Lapset olivat vakuuttuneita siitä, että muissa maissa asuvien kanssa on helppoa tehdä yhteistyötä ja kommunikoida. Kaikki ryhmän lapset halusivat oppia lisää englantia ja myös muita kieliä, italiaa, espanjaa ja saksaa.

eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. Suomessa eTwinningiä käyttää noin 6 900 opettajaa ja koko Euroopassa noin 675 000 opettajaa. 
 
Lisätietoa:

Ohjelma-asiantuntija Yrjö Hyötyniemi, puh. 029 533 1073, yrjo.hyotyniemi [at] oph.fi 
Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi