Nyheter

Årets bästa eTwinning-projekt genomfördes i förskolor – vetenskap och vind som tema

Aktuellt Förskoleundervisning Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen eTwinning Utveckling av utbildningen
I år ville Finlands eTwinning-team belöna lärare som erbjuder även mindre barn en internationell dimension i vardagen. De bästa projekten genomfördes i Kyrkbackens skola i Nagu och i dagvårdsenheten Roihuvuori-Strömsinlahti i Helsingfors. I projekten inspirerades barn och vuxna av vetenskap och vind.
Christel Manninen och Anne Levón

eTwinning är ett EU-program som ger europeiska skolor möjlighet att kommunicera och samarbeta internationellt. De bästa projekten belönas årligen med ett nationellt pris. Vinnarna får delta i den årliga europeiska eTwinning-konferensen. De bästa projekten utlystes på ITK-dagarna i Tavastehus den 21 mars.

Experiment inspirerade barnen i projektet Hi STEM

Målet för projektet Hi STEM som genomfördes i Kyrkbackens skola i Nagu var att väcka barnens intresse och förståelse för forskning och experiment. STEM är en förkortning av engelskans Science, Technology, Engineering och Maths. I projektet deltog elever i olika åldrar från olika länder. I S:t Karins var deltagarna främst förskoleelever men även några elever i årskurs 8. I projektet skapade eleverna bland annat en egen projektlogo och en rörlig leksak av återvunnet material.

– Vi önskade att barnen skulle få en grundläggande bild av hur man utför experiment, med dokumentation av material, process och resultat, säger speciallärare Anne Levón.

Projektet hade en mångsidig anknytning till läroplanen och eleverna övade sig bland annat i vardagskompetenser såsom samarbete och finmotorik, men också i kritiskt tänkande. Tillsammans funderade man på många slags frågor, berättar Levón.

– Vad sker om vi häller i mer vatten? Hur ska vi se till att våra båtar inte rymmer? Varför är denna film av ett experiment bra? Vad måste vi dokumentera för att andra ska förstå hur vi utfört vårt experiment? 

Det andra vinnande projektet utforskade vinden

I dagvårdsenheten Roihuvuori-Strömsinlahti genomfördes projektet An experience of wind, the colur of the air.

– Idén var att vi alla tillsammans skulle utforska vad vinden är och vad vinden gör. Vi funderade tillsammans på hur vinden får olika föremål att flytta på sig. Vi ritade teckningar där vi försökte beskriva hur det ser ut när det blåser. Vad det är som händer. Vi tittade på de andra ländernas arbeten på gemensamma projektsidor och vi fick nya tankar och idéer, berättar Christel Manninen, lärare inom småbarnspedagogik.
 
Manninen berättar att projektet gav mycket inspiration och idéer för såväl barnen, personalen som föräldrarna. Att få bekanta sig med andra språk och barn i andra länder var också värdefullt.
 
– Barnen var alla övertygade om att det är lätt att kommunicera och samarbeta med människor i andra länder. Alla barnen i guppen ville lära sig mer engelska och även andra språk, italienska, spanska och tyska.
 
eTwinning främjar skolsamarbete med hjälp av IKT genom att erbjuda skolor stöd, verktyg och tjänster. eTwinning erbjuder också lärarna kostnadsfri fortbildning. Cirka 6 900 lärare i Finland och cirka 675 000 lärare i Europa deltar i eTwinning.
 
Mer information:

Programsakkunnig Yrjö Hyötyniemi, tfn 029 533 1073, yrjo.hyotyniemi@oph.fi
Programsakkunnig Riikka Aminoff, tfn 029 533 1387, riikka.aminoff@oph.fi