Uutinen

Euroopan komissiolta ehdotus siitä, miten Erasmus+ -ohjelmassa varaudutaan sopimuksettomaan Brexitiin

Ajankohtaista Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komissio on julkaissut 30.1. esityksensä siitä, miten varaudutaan tilanteeseen, jossa Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Esitys koskee Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeita, joiden vaihdot ovat alkaneet viimeistään 29.3.2019. Jäsenvaltioiden pitää vielä hyväksyä esitys.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Komission esityksen mukaan henkilöt, joiden Erasmus+ -vaihto Britanniassa on alkanut viimeistään 29.3.2019, voivat viedä ulkomaanjaksonsa loppuun ja ovat oikeutettuja siihen liittyviin apurahoihin. Komission tiedotteessa puhutaan ainoastaan ”nuorista”, mutta asetusluonnoksesta käy ilmi, että esitys koskee myös aikuisia – siis esimerkiksi vaihdossa olevia opettajia, henkilökuntaa tai nuorisotyöntekijöitä.

Komission esityksessä käsitellään ainoastaan Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeita (ns. KA1). Muut yhteistyöhankkeet (KA2) ja politiikan uudistamiseen tarkoitettu tuki (KA3) jäisivät sen ulkopuolelle. Esityksessä ei myöskään oteta kantaa siihen, mitä tapahtuu, jos ulkomaanjakso alkaa 29.3. jälkeen. Näiden tilanteiden osalta pitää vielä odottaa uusia linjauksia.

Komissio on julkaissut toisenkin esityksen, joka koskee yleisemmin EU-rahoitusta saavia yhteisöjä ja henkilöitä. Tämä esitys on ehdollinen: mikäli Britannia maksaa osuutensa koko vuoden 2019 EU-budjetista ja täyttää eräitä muita ehtoja, olisivat Britannia sekä brittiläiset henkilöt ja yhteisöt edelleen kelpoisia osallistumaan EU:n rahoittamaan toimintaan tämän vuoden aikana. Samalla ne laskettaisiin kelpoisiksi yhteistyökumppaneiksi muiden EU-maiden hankkeissa. Mikäli asetuksesta ja sen ehdoista päästään sopimukseen, jatkuisi myös Erasmus+ -tyyppinen yhteistyö Britannian kanssa vuoden 2019 loppuun saakka, vaikka sopimukseton Brexit toteutuisikin 30.3.

Opetushallitus kannustaa edelleen malttiin

─ Koska viime päivien tapahtumat eivät ole ainakaan pienentäneet sopimuksettoman eron mahdollisuutta, komission esitys selkiyttää tilannetta, toteaa opetusneuvos Mikko Nupponen Opetushallituksesta. ─ Tällä hetkellä Erasmus+ -rahoituksella Britanniassa olevat EU-kansalaiset voivat jatkaa Erasmus+ -jaksoaan varsin turvallisin mielin. Samoin voivat tehdä ne, jotka ovat lähdössä Britanniaan, kunhan ulkomaanjakso alkaa viimeistään 29.3.

Mikäli sopimukseton Brexit tapahtuu, on mahdollista, että EU-tasolla sovitaan vielä muitakin siirtymätoimenpiteitä kuin ne, jotka sisältyvät komission Erasmus+ -ohjelmaa koskevaan ehdotukseen. Opetushallitus kannustaakin rauhallisuuteen niitä, joita asia koskettaa. Harkintaa kannattaa kuitenkin käyttää, erityisesti jos Brexit-neuvottelut eivät ala edetä ja Erasmus+ -vaihto Britanniassa olisi alkamassa heti Brexitin jälkeen. Varmuutta sen jälkeisten kulujen hyväksyttävyydestä ei tällä hetkellä ole.

Britannian Erasmus+ -toimisto kehottaa omia kansalaisiaan hakemaan normaalisti helmi- ja maaliskuun hakukierroksilla. 

Opetushallitus tiedottaa tilanteen kehittymisestä. Mikäli teillä on kysymyksiä, olkaa yhteydessä omiin Erasmus+ -yhdyshenkilöihinne Opetushallituksessa.

Korjaus 19.2.2019:  Komission ehdotus koskee vaihtoja, jotka ovat alkaneet viimeistään 29.3.2019, ei 30.3.