Nyheter

Europeiska kommissionen ger förslag på hur Erasmus+-programmet kan förbereda sig för brexit utan avtal

Aktuellt Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Europeiska kommissionen har den 30 januari publicerat ett förslag till beredskap om Storbritannien träder ut ur EU utan avtal. Förslaget gäller sådana av Erasmus+-programmets rörlighetsprojekt vars utbyten har börjat senast 29.3.2019. Förslaget ska ännu godkännas av medlemsländerna.
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Enligt kommissionens förslag kan de som deltar i Erasmus+-programmet och är på utbyte i Storbritannien som inletts senast 29.3.2019 slutföra sin vistelse och är berättigade till de stipendier som hör till programmet. I kommissionens meddelande talas endast om ”de unga” men av utkastet till en förordning framgår att förslaget också berör vuxna, det vill säga till exempel lärare, övriga anställda eller ungdomsarbetare som har åkt på utbyte.

Kommissionens förslag behandlar endast Erasmus+-programmets rörlighetsprojekt (s.k. KA1). De övriga samarbetsprojekten (KA2) och stödet för förnyandet av politiken (KA3) har lämnats utanför förslaget. Förslaget tar inte heller i beaktande vad som händer om utlandsperioden börjar först efter den 29 mars. Man får vänta på ytterligare riktlinjer för hur man går till väga i sådana fall.

Kommissionen har också publicerat ett annat förslag som på en mer allmän nivå berör samfund och personer som får EU-finansiering. Det är frågan om ett villkorligt förslag: om Storbritannien betalar hela sin andel av EU-budgeten för 2019 och uppfyller vissa övriga villkor, skulle Storbritannien och brittiska personer och samfund fortfarande vara behöriga att under det här året delta i verksamhet som finansieras av EU. På samma gång skulle de räknas som lämpliga samarbetspartner i projekt som leds av andra EU-länder. Om det nås ett samförstånd om förordningen och dess villkor, skulle också samarbete i form av till exempel Erasmus+ fortsätta med Storbritannien fram till slutet av år 2019, även om brexit skulle förverkligas utan avtal den 30 mars.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar till tålamod

– Eftersom händelserna de senaste dagarna åtminstone inte har minskat på möjligheten att Storbritanniens utträde sker utan avtal, skapar kommissionens förslag klarhet i situationen, konstaterar undervisningsrådet Mikko Nupponen från Utbildningsstyrelsen. 

– De EU-medborgare som för närvarande vistas i Storbritannien med Erasmus+-finansiering kan lugnt fortsätta sin utlandsperiod. Detsamma gäller dem som är på väg till Storbritannien, så länge utlandsperioden har inletts senast 29.3.

Om brexit blir verklighet utan avtal, är det möjligt att man på EU-nivå kommer överens om ytterligare övergångsåtgärder utöver dem som ingår i kommissionens förslag om Erasmus+-programmet. Utbildningsstyrelsen rekommenderar därför att de som berörs inte gör något förhastat i det här skedet. Det är ändå skäl att vara eftertänksam, i synnerhet om brexit-förhandlingarna inte börjar fortskrida och Erasmus+-utbytet i Storbritannien är tänkt att börja genast efter brexit. Det finns för närvarande ingen säkerhet kring godtagbarheten för kostnader som uppkommer efter utträdet.

Erasmus+-programmets byrå i Storbritannien uppmanar sina egna medborgare att i vanlig ordning söka till programmet under ansökningsomgångarna i februari och mars. 

Utbildningsstyrelsen informerar om hur situationen utvecklas. Om ni har frågor, var i kontakt med era egna Erasmus+-kontaktpersoner vid Utbildningsstyrelsen. 

Rättelse 19.2.2019: Kommissionens förslag gäller utbyten som har börjat senast 29.3.2019, inte 30.3.