Uutinen

Euroopan neuvoston Helsingin konferenssin aiheena demokraattisen toimintakulttuurin vahvistaminen kouluissa

Ajankohtaista Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma Tasa-arvo ja osallisuus
Reilut 80 koulutusalan asiantuntijaa noin 45 Euroopan neuvoston jäsenmaasta kokoontuu 16.-17.4.2019 Helsingissä pidettävään konferenssiin, jonka aiheena on demokratian ja ihmisoikeuksien edistäminen kouluissa tehtävällä työllä. Konferenssi on osa Suomen Euroopan neuvoston puheenjohtajuuskauden tapahtumia ja sen järjestelyistä vastaavat Euroopan neuvoston ohella Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö ja ulkoministeriö.
Kuva: Konferenssin osallistujia vierailulla Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 15.4.2019
Konferenssin osallistujia vierailulla Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 15.4.2019

Encouraging Democratic Culture and Human Rights – Schools in Action -konferenssin osallistujat ovat jäseniä Euroopan neuvoston jäsenmaiden koulutuspolitiikan asiantuntijoiden EPAN-verkostossa (Education Policy Advisors Network). Verkosto on perustettu vuoden 2018 alussa ja sen tehtävänä on vahvistaa Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja demokratiakasvatukseen liittyvää työtä. 

Verkoston työskentelyn keskiössä on ollut Euroopan neuvoston koulutustoiminnoissa keskeiseksi työkaluksi noussut demokratiakulttuurin viitekehys (Reference Framework of Competences for Democratic Culture, RFCDC) ja sen jalkauttaminen Euroopan neuvoston jäsenmaiden koulutuslinjauksiin ja -käytäntöihin. 

Nyt järjestettävä konferenssi jatkaa viitekehyksen jalkauttamista erityisesti opetussuunnitelmatyön, opettajankoulutuksen ja arvioinnin näkökulmista. Seminaarissa esitellään Suomen ja muiden jäsenmaiden toteutuksia ja hyviä käytäntöjä sekä tunnistetaan haasteita, joihin on jatkossa syytä paneutua. Konferenssin alustukset ja workshopit tarjoavat osallistujille mahdollisuuksia tiedonvaihtoon ja omien demokratiakasvatuskäytänteiden kehittämiseen. 

Seminaarin avaa ulkoministeri Timo Soini. Avaustilaisuudessa puhuvat myös pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta, johtaja Matjaž Gruden Euroopan neuvostosta sekä opetusneuvos Maija Innola opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osastolta.

Vaikka seminaari on tarkoitettu EPAN-asiantuntijaverkoston jäsenille, sillä on rajapintoja myös kansalaisyhteiskunnan toimijoihin. Ohjelmassa on EPAN-verkoston ulkopuolelta tuleville osallistujille suunnattu erillinen osuus, jossa tarkastellaan kansalaisjärjestöjen ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden roolia demokratiakulttuurin taitojen edistämisessä.

Suomi toimii Euroopan neuvoston korkeimman päättävän elimen eli ministerikomitean puheenjohtajana 21.11.2018─17.5.2019. Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteena on jatkaa Euroopan neuvoston työtä ihmisoikeuksien, demokratian sekä oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi. 

Lisätiedot:

•    opetusneuvos Kristina Kaihari, puh. 029 533 1085, kristina.kaihari@oph.fi

Jyväskylän yliopiston tiivistelmä sekä suomalainen toteutus Reference Framework of Competences for Democratic Culture -viitekehyksestä: