Nyheter

Europarådets konferens i Helsingfors tar fokus på hur den demokratiska verksamhetskulturen kan stärkas i skolorna

Aktuellt Internationalisering Utveckling av utbildningen Läroplan Jämlikhet och delaktighet
Över 80 sakkunniga inom utbildningssektorn från ungefär 45 av Europeiska rådets medlemsländer samlas till en konferens i Helsingfors 16–17.4.2019. Temat är hur demokrati och mänskliga rättigheter kan främjas genom det arbete som görs i skolorna. Konferensen är en del av programmet under Finlands ordförandeskap i Europarådet och arrangeras förutom av Europarådet även av Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och utrikesministeriet.
Kuva: Konferenssin osallistujia vierailulla Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa 15.4.2019
Konferensdeltagarna besökte fransk-finska skolan i Helsingfors 15.4.2019

Deltagarna i konferensen Encouraging Democratic Culture and Human Rights – Schools in Action är medlemmar i Europarådets EPAN-nätverk (Education Policy Advisors Network) för sakkunniga inom utbildningspolitik. Nätverket grundades i början av 2018 och har i uppgift att stärka det arbete som Europarådet gör för människorätts- och demokratifostran. 

Nätverket har i sitt arbete bland annat fokuserat på referensramen för demokratisk kultur (Reference Framework of Competences for Democratic Culture, RFCDC), som har blivit ett viktigt arbetsredskap för att behandla utbildningsfrågor inom Europarådet, och hur den kan förankras i medlemsländernas utbildningsriktlinjer och verksamhetssätt. 

Konferensen är en del av arbetet med att förankra den här referensramen, i synnerhet då det gäller läroplansarbete, lärarutbildning och bedömning. Vid seminariet presenteras Finlands och de övriga medlemsländernas goda förfaranden och arbete i anslutning till referensramen. Därtill tar man fasta vid utmaningar som det i fortsättningen lönar sig att fokusera mer på. Seminariets inledningsanföranden och workshoppar ger deltagarna möjlighet att utbyta information och utveckla sina egna verksamhetssätt som berör människorättsfostran. 

Seminariet öppnades av utrikesminister Timo Soini. Anföranden hålls också av Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, direktör Matjaž Gruden från Europarådet och undervisningsrådet Maija Innola från undervisnings- och kulturministeriets avdelning för högskole- och forskningspolitik och gymnasieutbildning.

Även om seminariet riktar sig till EPAN-nätverkets medlemmar har det också gemensamma kontaktytor med medborgarsamhället. I konferensen ingår också program för deltagare som inte är medlemmar i sakkunnignätverket. Deltagarna får granska vilken roll medborgarorganisationerna och de övriga aktörerna från tredje sektorn har för att främja kunskaperna om en demokratisk kultur.

Finland är Europarådets högsta beslutande organ, det vill säga ordförande i ministerkommittén, 21.11.2018–17.5.2019. Målet för Finlands ordförandeskap är att fortsätta Europarådets arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatens principer. 

Ytterligare upplysningar

•    Undervisningsrådet Kristiina Kaihari, tfn 029 533 1085, kristina.kaihari@oph.fi

Sammanfattning av Jyväskylä universitets arbete med referensramen Reference Framework of Competences for Democratic Culture (på finska):