Uutinen

Euroopan nuorisoviikolla pohditaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja

Ajankohtaista Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action Erasmus+ Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen
Perinteinen Euroopan nuorisoviikko nostaa jälleen näkyviin nuorten asioita kaikkialla Euroopassa 29.4.─5.5.2019. Teemana on tänä vuonna ”Demokratia ja minä” ja tarkastelun kohteena ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. Viikon mittaan järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Viikon päätapahtuma kokoaa Brysseliin 800 nuorta ja nuorten parissa toimivaa. Suomessa järjestetään useita paikallisia tapahtumia, joista kymmenen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Hanna Kivimäki

Nuorisoviikon teema on ainakin suomalaisten näkökulmasta poikkeuksellisen ajankohtainen, sillä käynnissä on perinteisen vaikuttamisen eli edustuksellisen demokratian superkevät: eduskuntavaalit kutsuvat äänestämään 14.4. ja Europarlamenttivaalit 26.5. Nuorisoviikko nostaa äänestämisen rinnalle myös muita vaikuttamisen muotoja ja kanavia. Tavoitteena on näyttää, miten erilaiset demokratian ja vaikuttamisen muodot toteutuvat järjestötyössä, nuorisotyössä ja vapaaehtoistoiminnassa, ja millaisten asioiden puolesta halutaan porukalla vaikuttaa. 

Suomessa elää nyt Eurooppa-myönteinen nuori sukupolvi

Suomalaiset nuoret ovat parinkymmenen vuoden perspektiivillä katsottuna innostuneempia politiikasta ja aktiivisempia yhteiskunnallisesti kuin kertaakaan aikaisemmin. Enemmistö nuorista uskoo perinteisiin vaikuttamisen muotoihin ja luottaa vahvasti yhteiskunnallisiin instituutioihin. Nuorisovaltuustoissa ja järjestöissä toimiminen nähdään hyvinä keinoina vaikuttaa. Nämä ovat tuloksia vuoden 2018 nuorisobarometrissä, jonka teemana oli vaikuttaminen ja Eurooppa.

─ Nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia myös uusista demokratian muodoista, kuten ostopäätöksillä vaikuttamisesta, mielenosoituksiin osallistumisesta ja sosiaalisen median kautta toimimisesta, toteaa Euroopan nuorisoviikon tapahtumia Opetushallituksessa koordinoiva Kati Inkinen

─ Nuorten katse on globaaleissa kysymyksissä ja heille tärkeitä arvoja ovat rauha, vapaus ja ihmisoikeudet. Nuorisobarometri osoittaa nuorten pitävän arvossa myös Suomen EU-jäsenyyttä. Monelle nuorelle jäsenyyden hyödyt ovat konkretisoituneet mahdollisuuksina osallistua Erasmus+ -ohjelmaan. Nuorisoviikolla tehdään näkyväksi myös ohjelman rahoituksella toteutettua nuorten yhteiskunnallista toimintaa, kansainvälistä nuorisotyötä ja nuorisovaihtoja sekä Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmaa. 

Euroopan nuorisoviikkoja on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Viime kerralla viikko näkyi yli tuhannessa tapahtumassa, joihin osallistui yli 112 000 nuorta ja nuorten parissa toimivaa ympäri Eurooppaa. Viikon päätapahtuma pidetään tänäkin vuonna Brysselissä (29.─30.4.). Tapahtumaa isännöi EU:n koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista sekä urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics.

Nuoret ovat olleet mukana ideoimassa paikallisia tapahtumia ja asioita, joihin haluavat vaikuttaa

Opetushallitus on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriöstä tulevalla rahoituksella kymmentä alueellista nuorisoviikko-tapahtumaa eri puolilla Suomea. Nuoret ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tapahtumia sekä tuoneet niiden kautta esille itselleen tärkeitä asioita, joihin haluavat omalla alueellaan vaikuttaa.

Esimerkiksi Saamenmaalla halutaan tukea saamelaisnuorten osallisuutta tuomalla yhteen alueen nuorisoneuvoston jäsenet ja Lapin liiton päättäjät. Nuoret tutustuvat Lapin liiton toimintaan ja päätöksentekoon. Yhteiseen keskusteluun tuodaan ajankohtaisia ja nuorten mieltä askarruttavia asioita. 

Pirkanmaalla kehitetään kampanjaa, jossa nuoret innostavat toisia nuoria vaikuttamaan eri tavoin. Tavoitteena on nuorten osallisuuden edistäminen koko Pirkanmaan alueella. Kampanjoinnin taustalla on Tampereen kaupungin hallinnoima sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Nuorten ääni Pirkanmaalla -hanke, jossa on mukana monia muitakin toimijoita kuntien nuorisotoimista Nuorten Suomi -yhdistykseen. 

Kainuuseen kaavaillaan Twitter-myrskyä, jolla saadaan nuorten ääni kuuluville ja yhteiskunnan sekä päättäjien korviin. Tapahtuman aikana opetellaan sosiaalisen median käyttöä vaikuttamisen kanavana. Samalla harjoitellaan käytännössä elämänhallinnassa ja työelämässä tarvittavia taitoja, joita vapaaehtoisuus ja kansalaisaktiivisuus auttavat kehittämään. Tapahtuman järjestää Launch Pad Finland NGO -yhdistys, joka hakee nuorille uusia mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa.

Puumalaan on tulossa kaksiosainen tapahtuma, jota järjestävät kunnan nuorisopalvelut ja paikallinen 4H-yhdistys. Lapset ja pienet koululaiset pääsevät harjoittelemaan aloitteiden tekoa työpajassa, jossa tärkeiksi koetuista asioista ideoidaan hankkeita. Hankeideat käsitellään nuorisovaltuustossa ja parhaat toteutetaan nuorisopalvelujen kohdeavustuksilla. Isommista hankkeista tehdään aloite valtuustolle. Varttuneemmat nuoret ja nuorisovaltuuston jäsenet pääsevät puolestaan käsittelemään nuorille tärkeitä asioita yhdessä pelattavan pelin avulla.

Euroopan nuorisoviikon tunnukset ovat #Youthweek ja #DemocracyandMe.

Lisätietoja

  • Euroopan nuorisoviikko ja rahoitetut tapahtumat yleisesti: ohjelma-asiantuntija Kati Inkinen, Opetushallitus, puh. 029 533 8508, kati.inkinen [at] oph.fi
  • Saamenmaa: Elli-Marja Hetta, Saamelaiskäräjät, puh. 010 839 3134, elli-marja.hetta [at] samediggi.fi
  • Pirkanmaan alue: Liisa Hietamaa, Tampereen kaupunki, puh. 044 4235456,  liisa.hietamaa [at] tampere.fi
  • Kainuu: Katia Kyllönen, Launch Pad Finland NGO, puh. 040 724 6332,  katia.launchpad [at] gmail.com 
  • Puumala: Virpi Tuovinen, Puumalan kunta, 050 375 8569, virpi.tuovinen [at] puumala.fi