Nyheter

Olika sätt att påverka i fokus under Europeiska ungdomsveckan

Aktuellt Ungdomsväsendet Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Den traditionsenliga Europeiska ungdomsveckan lyfter i år igen fram de ungas ärenden runtom i Europa mellan 29.4– 5.5.2019. Årets tema är ”Demokratin och jag” och tar fasta vid olika sätta att påverka samhällsfrågor. Under veckans gång ordnas hundratals evenemang på olika håll i Europa. Huvudevenemanget i Bryssel samlar 800 unga och personer som arbetar med unga. I Finland ordnas ett flertal lokala evenemang, av vilka tio stycken arrangeras i samarbete med Utbildningsstyrelsen.
Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Hanna Kivimäki

Ungdomsveckans tema är särskilt aktuellt i år ur finländarnas perspektiv, eftersom den här våren verkligen erbjuder möjligheter att påverka på traditionellt vis, det vill säga genom direkt demokrati. Riksdagsvalet gick av stapeln 14.4 och Europaparlamentsvalet hålls 26.5. Utöver att rösta lyfter ungdomsveckan även fram andra sätt att påverka. Målet är att visa hur olika former av demokrati och påverkningsmöjligheter verkställs inom organisationsarbetet, ungdomsarbetet och frivilligverksamheten. 

Den unga generationen i Finland förhåller sig positivt till Europa

Om man ser tillbaka på de senaste tjugo åren är de unga i Finland i dag mer intresserade av politik och mer engagerade i samhället än någonsin tidigare. En majoritet av de unga tror på traditionella sätt att påverka och har ett starkt förtroende för samhälleliga institutioner. Man upplever att ungdomsfullmäktigeverksamhet och medverkan i organisationer är bra sätt att påverka. Det här syns i ungdomsbarometern från 2018, vars tema var Europa och ungas möjligheter att påverka. 

– De unga är också mer intresserade än tidigare av nya former av demokrati, till exempel att påverka med sina köpvanor och genom att delta i demonstrationer samt via sociala medier, konstaterar Kati Inkinen som koordinerar Utbildningsstyrelsens evenemang under Europeiska ungdomsveckan. 

– De unga intresserar sig för globala frågor och viktiga värderingar för dem är fred, frihet och mänskliga rättigheter. Enligt ungdomsbarometern verkar de unga också värdesätta Finlands medlemskap i EU. Många unga ser en konkret nytta av medlemskapet i och med att de har möjlighet att delta i EU:s Erasmus+-program. Ungdomsveckan lyfter också fram verksamhet som finansieras genom Erasmus+-programmet: ungdomsverksamhet, internationellt ungdomsarbete, utbyten och Europeiska solidaritetskåren. 

Europeiska ungdomsveckan har arrangerats sedan 2003. Senaste gång omfattade veckan redan fler än tusen olika evenemang och totalt 112 000 unga och personer som arbetar med unga deltog på olika håll i Europa. Årets huvudevenemang arrangeras i Bryssel 29–30.4. Värd för Bryssel-evenemanget är kommissionär Tibor Navracsics som svarar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott inom EU.

Unga har deltagit i planeringen av lokala evenemang och frågor som de vill påverka

Utbildningsstyrelsen har med medel från undervisnings- och kulturministeriet deltagit i finansieringen av tio regionala evenemang som ordnas på olika håll i Finland under ungdomsveckan. De unga deltar i planeringen och genomförandet av tillställningarna och har på det här sättet möjlighet att lyfta fram frågor som är viktiga för dem och som de vill påverka i sin region.

Till exempel i Sameland vill man stöda de samiska ungas delaktighet genom att samla medlemmarna i regionens ungdomsråd och beslutsfattarna vid Lapplands förbund. De unga bekantar sig med Lapplands förbunds verksamhet och beslutsprocesser. Man behandlar aktuella teman och frågor som bekymrar de unga.

I Birkaland ordnar man en kampanj vars mål ska vara att inspirera de unga till att på olika sätt vara med och påverka och på det här sättet främja de ungas delaktighet på hela Birkalands område. Kampanjen grundar sig på projektet De ungas röst i Birkaland (Nuorten ääni Pirkanmaalla) som förvaltas av Tammerfors stad och finansieras av Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk. 

I Kajanaland planeras en så kallad Twitterstorm, med vilken de unga ska få sina röster hörda såväl i samhället i allmänhet och bland beslutsfattarna. I samband med evenemanget får man lära sig använda sociala medier som en kanal för att påverka. Samtidigt övar man i praktiken de färdigheter som behövs i arbetslivet och som frivillighet och medborgaraktivism bidrar till att utveckla. Evenemanget ordnas av föreningen Launch Pad Finland NGO, som strävar efter att finna nya möjligheter för de unga att påverka sitt liv och sin framtid. 

I Pumala ordnar kommunens ungdomstjänster och den lokala 4H-föreningen ett evenemang där barn och unga skolelever får öva på att utarbeta förslag och planera projekt utifrån frågor som är viktiga för dem själva. Projektidéerna behandlas i ungdomsfullmäktige och de bästa idéerna genomförs med ungdomstjänsternas projektbidrag. Större projekt framförs i form av motioner till fullmäktige. Äldre unga och ungdomsfullmäktiges medlemmar får i sin tur behandla frågor som är viktiga för dem genom spel som de spelar tillsammans.

Europeiska ungdomsveckans nyckelord i sociala medier är #Youthweek och #DemocracyandMe.

Ytterligare information

  • Allmänt om Europeiska ungdomsveckan och projekten som beviljats finansiering: programsakkunnig Kati Inkinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 8508, kati.inkinen@oph.fi
  • Sameland: Elli-Marja Hetta, Saamelaiskäräjät, tfn 010 839 3134, elli-marja.hetta@samediggi.fi
  • Birkaland: Liisa Hietamaa, Tammerfors stad, tfn 044 4235456,  liisa.hietamaa@tampere.fi
  • Kajanaland: Katia Kyllönen, Launch Pad Finland NGO, tfn 040 724 6332,  katia.launchpad@gmail.com 
  • Pumala: Virpi Tuovinen, Pumalan kommun 050 375 8569, virpi.tuovinen@puumala.fi