Tiedote

Johtavien PISA-maiden kokous Helsingissä 28.─30.4: Tekoälyn vaikutus koulutuksessa

Ajankohtaista Perusopetus
Suomi isännöi PISA-kokeissa parhaiten menestyneiden maiden kokousta, jossa pohditaan tekoälyn vaikutuksia koulutukseen. Kokous kuuluu OECD:n High Performing Systems for Tomorrow -kutsutapaamisten sarjaan, jota toteutetaan puolen vuoden välein eri maissa.

Helsingin kokouksen järjestämisestä vastaa Opetushallitus yhdessä OECD:n sekä yhdysvaltalaisen The National Center for Education and Economy -organisaation kanssa. Kokoukseen osallistuvat suomalaisten isäntien ohella muut PISA:n kärkimaat eli Singapore, Viro, Kanadan British Columbia -provinssi, Etelä-Korea, Japani ja Hong Kong. Maiden edustajat ovat joko ministereitä tai koulutuksesta vastaavien organisaatioiden pääjohtajia. Suomea edustaa Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen. NCEE tekee tutkimusta siitä, millaiset tekijät selittävät PISA-menestystä toisistaan paljonkin poikkeavissa maissa. 

Helsingin kokouksen fasilitaattoreina toimivat OECD:stä johtaja Andreas Schleicher (Directorate for Education and Skills) ja johtaja Michael Stevenson (PISA-kokeet, Directorate for Education and Skills) sekä NCEE:stä Marc Tucker ja Tony McKay. 

High Performing Systems for Tomorrow -kokoukset tarjoavat osallistujille foorumin, jossa käsitellään koulutukseen, koulutusjärjestelmiin ja oppimiseen liittyviä ajankohtaisia aiheita. Helsingin kokouksen tiiviin ohjelman fokuksessa on tekoälyn kehitys ja sen vaikutukset elämään, työhön ja työvoimalta vaadittaviin taitoihin sekä koulutuksen tavoitteisiin tulevaisuudessa. Miten tekoäly vaikuttaa siihen, mitä opiskelijoiden tulee oppia? Millaisia sen vaikutukset ovat opetukseen, oppimiseen ja arviointiin?

Kokous alkaa sunnuntai-iltapäivänä 28.4. ja päättyy työlounaaseen tiistaina 30.4.

Lisätiedot kokouksesta, sen ohjelmasta ja aikatauluista

•    Opetushallitus, opetusneuvos Anneli Rautiainen, puh. 0 29 533 1264, anneli.rautiainen@oph.fi