Meddelanden

Ledande PISA-länderna håller möte i Helsingfors 28–30.4 om den artificiella intelligensens inverkan på utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning
Finland står värd för konferensen där de länder som klarat sig bäst i PISA-mätningarna samlas för att dryfta vilken inverkan artificiell intelligens har på utbildningen. Mötet är en del av en serie tillställningar som OECD ordnar med ett halvt års mellanrum i olika länder under namnet High Performing Systems for Tomorrow.

Konferensen i Helsingfors arrangeras av Utbildningsstyrelsen i samarbete med OECD och den amerikanska utbildningsorganisationen The National Center for Education and Economy (NCEE). I mötet deltar vid sidan av Finland även de övriga ledande PISA-länderna, det vill säga Singapore, Estland, kanadensiska provinsen British Columbia, Sydkorea, Japan och Hongkong. Länderna representeras av en minister eller en generaldirektör för organisationen som svarar för landets utbildning. Finlands representant vid mötet är Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen. NCEE forskar i vilka faktorer som förklarar framgången i PISA-mätningarna i de här länderna som skiljer sig väldigt mycket från varandra. 

Mötet i Helsingfors faciliteras av OECD:s direktör Andreas Schleider  (Directorate for Education and Skills) och direktör Michael Stevenson (PISA-undersökningen, Directorate for Education and Skills) och Marc Tucker och Tony McKay från NCEE. 

Syftet med High Performing Systems for Tomorrow-konferenserna är att erbjuda deltagarna ett forum där de kan behandla frågor som berör utbildning, utbildningssystem och lärande. Fokus för det späckade programmet i Helsingfors ligger på utvecklingen av den artificiella intelligensen och hur den i framtiden kommer att inverka på livet, arbetet och färdigheterna som krävs av arbetskraften samt på utbildningens mål. Vilken inverkan har den artificiella intelligensen på vad eleverna och de studerande ska lära sig, och vilken är dess inverkan på undervisningen, lärandet och bedömningen?

Konferensen inleds på söndag eftermiddag 28.4 och avslutas med en arbetslunch tisdagen 30.4.

Mer information om mötet, programmet och tidtabellen

  • Utbildningsstyrelsen, undervisningsrådet Anneli Rautiainen, tfn 029 533 1264