Uutinen

Kansainvälisiltä kollegoilta mallia päiväkodin työtapojen kehittämiseen

Kokemuksia Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Kirkkonummelaisessa Nissnikun päiväkodissa haluttiin Erasmus+-hankkeen avulla kehittää päiväkodin työtapoja niin, että pedagoginen dokumentointi olisi osa päiväkodin arkea. Päiväkodin työntekijät matkustivat täydennyskoulutuskursseille ottamaan mallia ulkomaisilta kollegoilta Italiassa ja Kreikassa.
Kuvituskuva-poika piirtää

Kirkkonummella sijaitsevan Nissnikun päiväkodin toiminnassa tärkeässä roolissa on ollut lapsilähtöinen pedagogiikka. Hyvänä mahdollisuutena kehittää toimintaa edelleen on Nissnikussa pidetty Erasmus+ -täydennyskoulutushankkeita – päiväkodilla hankkeita on ollut yhteensä neljä. Kaikki hankkeet ovat kytkeytyneet toisiinsa, ja pohjautuneet edellisistä hankkeista saaduille opeille.

Vuonna 2017 ajankohtaisena nähtiin tarve kehittää pedagogista dokumentointia: lasten ajatusten ja pohdintojen taltioimista esimerkiksi videoilla, haastatteluilla, piirtämällä tai karttoja tekemällä.

– Kirkkonummella alkoi hanke nimeltä Diggaa mun digimatkaa, jossa päiväkotimme oli mukana. Siinä jokaisella lapsella on oma digitaalinen portfolio. Pedagogiikan ja toiminnan dokumentointi oli ollut kehittämisen aiheena päiväkodissamme, joten hankkeen idea lähti suoraan tarpeistamme ja kehittymishaluistamme, kertoo hankkeessa mukana ollut varhaiskasvatuksen opettaja Krista Kurki.

Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli saada inspiraatiota ja mallia ulkomaisilta kollegoilta. Krista Kurjen mukaan päiväkodin henkilökuntaa onkin ollut erityisen kiinnostunutta siitä, miten varhaiskasvatusta toteutetaan eri puolilla Eurooppaa. Hankkeeseen osallistui Nissnikun päiväkodista yhteensä seitsemän työntekijää, jotka kävivät täydennyskoulutuskursseilla Italiassa tai Kreikassa. Krista Kurki itse osallistui italialaiselle kurssille.

– Olin Bolognassa kurssilla nimeltä Creative teaching approaches in early years. Kurssi kesti seitsemän päivää, ja kurssiohjelmassa oli tutustumiskäyntejä kahteen pienten lasten kouluun, joissa pedagoginen dokumentointi oli jokapäiväinen työskentelytapa. Näimme käytännössä, miten kouluissa toimittiin. Tutustuimme myös International Loris Malaguzzi Centeriin, joka on pedagogista dokumentointia painottavan Reggio Emilia -pedagogiikan keskus. Kurssilla käsiteltiin eri tapoja lähestyä luovasti opetusta ja pedagogiikkaa.

Kurjen mukaan hankkeen suurinta antia oli nähdä, miten muissa Euroopan maissa työskennellään, sekä kokemusten ja käytänteiden jakaminen.

– Kurssien sisällöstä saimme paljon uutta työhömme. Kansainvälisten kontaktien ja uusien ystävienkin saaminen kursseilta on ollut antoisaa.

Hankkeen jälkeen pedagoginen dokumentointi on tullut vahvemmaksi osaksi päiväkodin arkea.

– Pedagogisen dokumentoinnin myötä lapset ovat tulleet näkyvämmiksi. Heidän ajatteluaan, tarinoitaan, projektejaan ja mielenkiinnon kohteitaan on dokumentoitu monilla eri tavoilla. Myös vanhemmille on tämän myötä tullut selvemmäksi, mitä varhaiskasvatuksessa tehdään ja opitaan, ja mistä oman lapsen päivä koostuu, summaa Krista Kurki hankkeen hyödyt.

 

Hankkeen nimi: Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Vuosi: 2017

Koulu: Nissnikun päiväkoti, Kirkkonummi

 

Teksti: Jasmiina Myllys