Tiedote

Kehittämisrahoituksen kokoaminen etenee – tämän vuoden haku aukeaa 15.2.

Ajankohtaista
Varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta koskevat valtionavustukset on tänä vuonna koottu samaan hakukokonaisuuteen.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön mediatiedote

Kansalliseen kehittämisrahoitukseen on pitkään toivottu muutosta, joka kokoaisi sirpaleista ja useaan eri aikaan ajoittuvia hakukokonaisuuksia yhteen. Yhteinen, samaan aikaan tapahtuva haku mahdollistaa paikallisen pohdinnan siitä, mihin kokonaisuuksiin koulutuksen järjestäjän on tarpeen keskittyä. Lisäksi yhteinen haku säästää hallintoresurssia.

Lähtökohtana koulutuksen järjestäjien tarpeet

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2017 selvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:41), jossa todettiin valtionavustusrahoitteisen kehittämistoiminnan olevan sirpaleista ja siiloutunutta. Selvityksessä ehdotettiin, että jatkossa tarkasteltaisiin kokonaiskuvaa ja laajemmin avustusten vaikuttavuutta strategisen ohjauksen näkökulmasta. Lisäksi selvityksessä todettiin, että avustuksia tulisi koota vaikuttavuudeltaan laajemmiksi kokonaisuuksiksi.

Sama viesti tuli vahvasti esille myös peruskoulufoorumin työssä. Foorumi toteaa Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus -raportissa keskeiseksi tavoitteeksi pitkäjänteisen ja joustavan toiminnan ja kehittämisen tuen. Yksi konkreettinen tätä tukeva toimi on kansallisen kehittämisrahoituksen kokoaminen yhteen.

– Koulujen viesti on kuultu ministeriössä ja Opetushallituksessa. Kehittämisrahoitus on tärkeää, mutta monet hankehaut rasittavat koulun arkea turhaan. Se aika on usein pois oppilailta. Siksi käynnistimme viime vuonna valmistelun kehittämisrahoituksen kokoamisesta laajemmaksi kokonaisuudeksi. Olen iloinen, että asia etenee ja konkretisoituu yhteisenä hakuna. Tämä on hyvä ensimmäinen askel, toteaa opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

– Valtionavustusten vaikuttavuuden parantaminen vaatii pitkäjänteistä kehittämistä ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Paikallisen ja kansallisen tason kehittämisen painopisteet tulee saada paremmin tukemaan toisiaan. Tavoitteena on myös painopisteen siirtäminen valtionavustuksilla syntyviin vaikutuksiin ja niiden laajempaan hyödyntämiseen sekä hallinnollisen prosessin keventäminen. Nyt otetaan ensimmäisiä askelia tähän suuntaan, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

– Koulutuksen järjestäjien näkökulmasta on tärkeää, että perusrahoituksen osuus on riittävä, sillä oppilaitosten on kyettävä suunnittelemaan toimintaansa pitkällä tähtäimellä. Kehittämisrahoituksen rooli on täydentävä ja sen kokoaminen on hyvin tervetullutta. Näin luodaan selkeyttä ja kevennetään prosesseja. Kehityssuunta on oikea, sillä näin voimme lisätä käytettävissä olevien resurssien vaikuttavuutta, toteavat Johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta ja Toimitusjohtaja Teemu Hassinen Sivistystyönantajista.

Valtionavustusten hakuaika on 15.2.–21.3.2019.

Opetushallitus toteuttaa haun sähköisen valtionavustusjärjestelmän kautta. Hakukokonaisuuden infotilaisuus on 15.2. Opetushallituksessa. Infoa voi seurata suorana etäyhteydellä tai myöhemmin tallenteena. Lue lisää infotilaisuudesta.
Keväällä 2019 valtionavustusta on mahdollista hakea seuraavien kokonaisuuksien kehittämiseen:

  • Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa
  • Kaksikielinen opetus
  • Kielten tutoropettajatoiminta
  • Koulujen kerhotoiminta
  • Koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa
  • Tutoropettajatoiminnan alueellisten verkostojen vakiinnuttaminen
  • Innovatiiviset oppimisympäristöt yleissivistävässä koulutuksessa
  • Kansainvälistyminen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
  • Lukiolain toimeenpano ja lukiokoulutuksen laadun kehittäminen
  • Pilottihankkeet lukio-opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alentamiseksi

Vapaan sivistystyön hakukokonaisuus on avoinna samaan aikaan 15.2.–19.3.2019 ja se sisältää laatu- ja kehittämisavustukset, opintoseteliavustukset, nuorisotakuun opintoseteliavustukset sekä näihin läheisesti liittyvän opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen. Valtionavustushaku vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen on avattu 30.1. ja kestää koko vuoden 2019 loppuun. 

Valtionavustuskokonaisuutta kehitetään edelleen

Jatkossa kansallista kehittämisrahoitusta on tavoitteena kehittää siten, että erilliset hakukokonaisuudet poistuvat ja koulutuksen järjestäjien on mahdollista hyödyntää laajemmin omaa paikallista koulutuksen kehittämissuunnitelmaansa. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa verkostotoimintaa ja yhteiskehittämistä sekä kehittämistoimien vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Lähteet
Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen työnjaosta ja yhteistyöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:41.
Tasa-arvoisen peruskoulun tulevaisuus: tavoitteet ja toimet.  

Lisätiedot
Johtaja Anni Miettunen, puh. 029 533 1612, anni.miettunen [at] oph.fi 
Opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi 
Opetusneuvos Ulla Laine, puh. 029 533 1597, ulla.laine [at] oph.fi 
Opetusneuvos Petri Lehikoinen, puh. 029 533 1713, petri.lehikoinen [at] oph.fi
Erityisavustaja Daniel Sazonov, puh. 029 5330276, daniel.sazonov [at] minedu.fi


www.oph.fi/valtionavustukset