Uutinen

Kieltenopetusta kaikille jo ekalla luokalla – tammikuussa vietetään VOPS lentoon -tapahtumia sen kunniaksi

Ajankohtaista Perusopetus Opettajat ja kasvattajat
Tammikuusta 2020 lähtien kaikki aloittavat ensimmäisen vieraan tai toisen kotimaisen kielen opiskelun jo ensimmäisellä luokalla. Tämän kunniaksi Opetushallitus järjestää 14.1. VOPS lentoon -tapahtuman. Kannustamme kouluja järjestämään oppilaille ja perheille omia paikallisia tapahtumia!
Kuvituskuva, alakoululaisia

VOPS lentoon -tapahtumilla voimme yhdessä juhlistaa sitä, että jatkossa kaikki lapset pääsevät aloittamaan kieltenoppimisen jo ensimmäisellä luokalla leikkien, pelien ja toiminnan kautta. Koulujen tai kuntien omat tapahtumat ovat hyvä mahdollisuus kertoa huoltajille ja muille kiinnostuneille, millaista kieltenopetus on ensimmäisellä ja toisella luokalla.

VOPS lentoon -päätapahtuma järjestetään Opetushallituksessa tiistaina 14.1.2020 klo 9–11. Tapahtumaan on kutsuttu syksyllä A1-kielen opiskelun aloittaneita 1.-luokkalaisia ja heidän opettajiaan. Tilaisuuden aluksi kuullaan lyhyet aloituspuheenvuorot, jotka striimataan. Tämän jälkeen tilaisuudessa on ekaluokkalaisille tarkoitettua ohjelmaa ja toimintapisteitä, joissa he voivat tutustua eri kieliin.

Lämpimästi tervetuloa seuraamaan VOPS lentoon -tapahtuman aloituspuheenvuoroja striimauksen kautta ja järjestämään omia paikallisia tapahtumia!

Uusien paikallisten opetussuunnitelmien mukainen opetus alkaa

Uusien perusopetus- ja tuntijakoasetuksen mukaisesti A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa viimeistään 1. luokan keväällä. Opetushallitus julkaisi toukokuussa 2019 A1-kielen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2 eli VOPS:in.

Ensimmäiseltä luokalta alkavan kieltenopetuksen tavoitteena on herättää into, ilo ja myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa lasten luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti.

Uusien perusteiden toimeenpanon tueksi järjestämme maksuttomia alueellisia koulutuksia kevään 2020 ajan. Lisäksi olemme julkaisseet verkkosivuillamme lyhyitä VOPS-videoita, joissa kuvataan VOPSin laadintatyötä ja sisältöä, annetaan ohjeistusta paikalliseen OPS-työhön sekä kerrotaan A1-kielen arvioinnista 1. ja 2. luokalla.

Lisätietoa

  • opetusneuvos Annamari Kajasto
  • opetusneuvos Terhi Seinä
  • opetusneuvos Kati Costiander
  • undervisningsrådet Yvonne Nummela
  • projektisuunnittelija Karoliina Inha

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi