Nyheter

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen 14.1 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!
Kuvituskuva, alakoululaisia

Evenemanget erbjuder en möjlighet även för skolor och kommuner att ordna eget program kring temat ”En flygande start på språkundervisningen”. På det sättet kan vi tillsammans fira att alla barn i fortsättningen får börja lära sig språk redan i ettan genom lek, spel och gemensamma aktiviteter. Det är också en möjlighet för skolorna och lärarna att synliggöra för vårdnadshavare och andra intresserade vad språkundervisningen går ut på i ettan och tvåan.

Evenemanget ordnas i Utbildningsstyrelsens utrymmen i Helsingfors tisdagen 14.1.2020 kl. 9.00–11.00. Vi har bjudit in elever i årskurs 1 som i höst har börjat studera ett A1-språk, samt elevernas lärare. Under evenemanget hålls korta anföranden som kommer att streamas. Efter anförandena ordnas det program och andra aktiviteter för eleverna där de får bekanta sig med olika språk.

Varmt välkomna att följa Utbildningsstyrelsens evenemang på webben eller att ordna ett eget lokalt evenemang!

Undervisning enligt de nya lokala läroplanerna börjar

I enlighet med förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen inleds studierna i A1-språk senast på våren i ettan. Utbildningsstyrelsen publicerade i maj 2019 grunderna för läroplanen för A1-språket i årskurserna 1–2.

Målet med språkundervisningen som börjar i årskurs 1 är att väcka intresse, glädje och en positiv attityd till att lära sig språk. Målet är också att stärka elevernas tro på den egna förmågan att lära sig språk och att uppmuntra barnen att våga använda även det lilla de kan på det nya språket.

Utbildningsstyrelsen ordnar under våren 2020 regionala utbildningar som stöder implementeringen av de nya grunderna. Dessutom har vi publicerat korta videor på vår webbplats som berättar om arbetet med de nya grunderna och om grundernas innehåll. Videorna ger också handledning i det lokala GLP-arbetet och information om bedömningen i A1-språk i årskurs 1 och 2.

Tilläggsinformation

  • undervisningsrådet Yvonne Nummela
  • undervisningsrådet Annamari Kajasto
  • undervisningsrådet Terhi Seinä
  • undervisningsrådet Kati Costiander
  • projektplanerare Karoliina Inha

 

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi