Uutinen

Kiimingin lukio osallistuu #ErasmusDays-tapahtumaan heille helpolla ja luontevalla tavalla

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
#ErasmusDays on 10.-12.10.2019 vietettävä tapahtuma, jonka aikana eri puolilla Eurooppaa levitetään tietoa Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvien koulutus-, nuoriso- ja liikuntahankkeiden kokemuksista ja opeista. Kiimingin lukio osallistuu tapahtumaan osana heidän joka syksyistään seitsemän viikon tiimijaksoa.
ErasmusDays 2019 -banneri

Kiimingin lukiolla on parhaillaan käynnissä kaksi vuotta kestävä Erasmus+ -täydennyskoulutushanke Proficiency through dialogue. Hankkeen aikana koulun opetushenkilökunta osallistuu muun muassa tiimioppimista, ICT-taitoja ja uuden opetussuunnitelman tavoitteita edistäville kansainvälisille kursseille. Osallistumisesta on ollut koululle paljon hyötyä.

– Opettajamme ovat uuden osaamisen lisäksi tuoneet koulullemme uusia kontakteja muualle Eurooppaan. Kurssien jälkeen uudet opit on jaettu muille opettajille ja myös esimerkiksi pienimuotoisia eTwinning-projekteja kurssilla tavattujen opettajien kanssa on aloitettu. Pääsemme hyödyntämään kurssien oppeja esimerkiksi koulumme tiimijakson aikana, jolloin opiskelemme oppiainerajat ylittävästi, kertoo Kiimingin lukion rehtori Pia Räsänen.

Kiimingin lukiossa oli heti selvää, että he haluavat olla mukana #ErasmusDays-tapahtumassa. Räsänen näkee tapahtuman tilaisuutena tuoda kansainvälistä näkyvyyttä sille, mitä heidän koulussaan tapahtuu.  

– Tapahtumaa ei ole liian tiukasti rajattu, joten saamme toteuttaa päiviin osallistumisen juuri meidän lukiolle soveltuvalla tavalla ja sopivasta näkökulmasta. Näimme #ErasmusDays-tapahtumassa mahdollisuuden tuoda näkyviin eri oppiaineiden yhteistyötä ja opettajien saaman uuden osaamisen hyödyntämistä koulullamme, kuvailee Räsänen.

#ErasmusDays istuu luontevasti koulun jokavuotiseen toimintaan

Kiimingin lukiossa on jo usean vuoden ajan ollut syksyisin seitsemän viikkoa kestävä tiimijakso, johon osallistuvat kaikki koulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat. Lukiolle olikin luontevaa liittää osallistuminen osaksi tätä.

– Tänä vuonna tiimijakson teemat liittyvät EU:n toimintaan ja tavoitteisiin. #ErasmusDays-tapahtuman aikana jaksolla on aiheena ”Euroopan huominen – arvot ja tavoitteet”. Tämä sopii hyvin myös tapahtuman teemaan ja materiaalia tapahtumaan tulee luontevasti tältä ajalta, kertoo Räsänen.

Kiimingin lukio on osallistunut aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. Mitä kansainvälisyys, kansainvälinen yhteistyö ja eurooppalaisuus sitten merkitsevät heille?

– Maailma on nykyään ”pieni” ja on tärkeää, että lukiomme valmistaa opiskelijoita olemaan luontevasti osa kansainvälistä maailmaa. Tuomme Euroopan ja kansainväliset yhteydet luokkahuoneisiin monin tavoin. Erasmus+ -projektit tekevät omalta osaltaan tämän mahdolliseksi, perustelee Räsänen.

Osallistua voi monella tapaa

#ErasmusDays on tarkoitettu kansainvälisestä ja eurooppalaisesta yhteistyöstä kiinnostuneille. Kaikki Erasmus+ -ohjelmassa mukana olleet organisaatiot ja henkilöt voivat osallistua ja tavat ovat monet. Voit kertoa kokemuksistasi sosiaalisessa mediassa hashtagilla #ErasmusDays tai järjestää kyseisinä päivinä tapahtuman, pienenkin, joka tavalla tai toisella liittyy Erasmus+ -ohjelmaan.

Omat tapahtumat voi rekisteröidä EU:n yhteiselle sivustolle www.erasmusdays.eu, jolloin ne saavat näkyvyyttä sekä paikallisesti että Euroopan laajuisesti. Yksittäinenkin hanke voi tehdä näin tunnetuksi eurooppalaisen yhteistyön tuloksia ja laajentaa toimintaansa. Tervetuloa mukaan kansainvälisen yhteistyön ja eurooppalaisuuden juhlintaan!