Uutinen

Kouluilla merkittävä rooli vähemmistökielten suojelemisessa ja edistämisessä

Ajankohtaista
Euroopan Unionin alueella asuu 40-50 miljoonaa alueellista tai vähemmistökieltä puhuvaa henkilöä. Uusi julkaisu kertoo eri maiden toimista vähemmistökielten opetuksen edistämisessä.

Euroopan Unioni edistää Euroopan monikielisyyttä, sillä kielten rikkauden ajatellaan pitävän yllä ja kehittävän eurooppalaisia kulttuureja ja perinteitä. Euroopan kielten päivänä 26.9.2019 Euroopan Unionin koulutustiedonvaihdonverkosto Eurydice on julkaissut katsauksen The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe eri maiden tekemistä poliittisia toimista alueellisten vähemmistökielten opetuksen edistämiseksi. Julkaisuun on listattu myös maat ja ne alueelliset vähemmistökielet, joilla on erityinen asema kunkin maan kouluissa ja opetuksessa. 

Euroopan Unionin alueella arvioidaan asuvan 40–50 miljoonaa tiettyä alueellista kieltä tai vähemmistökieltä puhuvaa henkilöä. Tällaisia kieliä ovat esimerkiksi katalaani, baski, tataari, kveeni, jiddiš ja saame. Alueellisten kielten tai vähemmistökielten monimuotoisuutta pidetään tärkeänä kulttuurienvälisen yhteisymmärryksen ja kulttuuriperinnön edistämiseksi ja siksi niitä halutaan suojella. Monella vähemmistökielellä onkin virallinen asema maan enemmistökielen rinnalla.

Koulut tärkeitä vähemmistökielten suojelussa

Opetusviranomaisilla ja kouluilla on merkittävä rooli vähemmistökielten suojelemisessa ja edistämisessä. Valtaosassa Euroopan maita tietyillä alueellisilla vähemmistökielillä on erityinen asema myös koulutuksessa. Tällaisia kieliä on useita, sillä eurooppalaisten opetusviranomaisten asiakirjoissa mainitaan noin 60 eri alueellista vähemmistökieltä. Jotta vähemmistökielten asemaa voidaan kouluissa edistää, se vaatii sekä poliittista sitoutumista että taloudellisia resursseja.

Suomessa saamenkieli on tällainen tietyllä alueella puhuttu vähemmistön kieli, joka huomioidaan kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Vaikka Suomessa myös romanikieli otetaan huomioon opetussuunnitelman perusteissa, sitä ei kuitenkaan luokitella alueelliseksi vähemmistökieleksi. Romanikielen puhujat eivät ole rajoittuneet erityisesti tietylle alueelle vaan heitä on ollut eri puolilla Eurooppaa jo keskiajalta asti.

Alueellisia vähemmistökieliä on joissain maissa useita, esimerkiksi puolassa jopa 15 eri kieltä. Kymmenellä eri vähemmistökielellä on koulutukseen liittyvä virallinen asema myös Ranskassa, Italiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Serbiassa. 

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Hanna Laakso, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, 029 533 1117