Uutinen

Kurt Torsell aloittaa ruotsinkielisen koulutuksen uutena johtajana

Ajankohtaista
Kurt Torsell aloitti Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan ja ruotsinkielisen koulutus -yksikön johtajana 1. lokakuuta. Hänellä on laaja työkokemus koulutussektorilla. Torsell on muun muassa työskennellyt opettajana, rehtorina, asiantuntijana ja viimeksi sivistystoimen johtajana Sipoossa.
Kurt Torsell chef för svenska enheten

Torsell näkee työnsä Opetushallituksessa luonnollisena jatkumona työurallaan. Hän on työskennellyt koulutuskysymysten parissa 25 vuoden ajan, ja toivoo uuden työnsä kautta saavansa vielä laajemman kansallisen näkökulman koulutusasioihin.

– Odotan innolla erityisesti työskentelyä niiden koulutusta koskevien asioiden kanssa, jotka ovat kirjattu hallitusohjelmaan, sanoo Torsell.

Esimerkkeinä hallitusohjelmakirjauksista Torsell nostaa oppivelvollisuusiän noston ja ruotsinkielisen koulutuksen kokonaisselvityksen.

Kokonaisselvitys koskee koulutusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja sisältää kuvailun nykytilasta. Samalla se todennäköisesti myös pitää sisällään ehdotuksia siitä, miten ruotsinkielistä koulua Suomessa tulisi kehittää.

– On tärkeää, että suomenruotsalainen oppilas on yhdenvertainen suomenkielisen oppilaan kanssa ja että me myös varmistamme, että opetus suomenruotsalaisissa kouluissa pysyy laadukkaana, sanoo Torsell.  

Oppivelvollisuusiän pidentämisessä monet ruotsinkieliset toisen asteen koulutukset painivat samojen haasteiden kanssa kuin suomenkieliset koulutukset haja-asutusalueilla, eli oppilaat asuvat usein pitkän matkan päässä oppilaitoksista.

Torsell johtaa yksikköä neljän vuoden ajan. Ruotsinkielinen koulutus -yksikkö vastaa Opetushallituksen toimialueen ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä ruotsinkielisten palvelujen kehittämisestä yhteistyössä viraston muiden yksiköiden kanssa.

Torsellin edeltäjä Gun Oker-Blom jää eläkkeelle.

Lisätietoja:

Kurt Torsell, p +358 29 533 1887
etunimi.sukunimi [at] oph.fi