Nyheter

Kurt Torsell inleder arbetet som direktör för den svenskspråkiga utbildningen

Aktuellt
Kurt Torsell tillträdde posten som direktör för svenskspråkig verksamhet och enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen den 1 oktober. Torsell har en gedigen arbetserfarenhet inom utbildningssektorn. Han har jobbat bland annat som lärare, rektor, sakkunnig och senast som bildningsdirektör i Sibbo.
Kurt Torsell chef för svenska enheten

Torsell ser jobbet som direktör på Utbildningsstyrelsen som en naturlig utveckling på arbetskarriären. Han har jobbat med utbildningsfrågor i 25 års tid, och ser nu fram emot att genom sin nya post få ett större nationellt perspektiv på utbildningsfrågor.

– Speciellt ser jag fram emot att få ta itu med de åtgärder gällande utbildning som skrivits in i regeringsprogrammet, säger Torsell.

Han lyfter upp förlängningen av läroplikten och helhetsutredningen om den svenskspråkiga utbildningen som exempel.

Helhetsutredningen gäller hela vägen från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Utredningen kommer att innehålla en nulägesbeskrivning, samtidigt som den sannolikt också kommer att innehålla förslag på hur den svenska skolan i Finland ska utvecklas. Torsell välkomnar utredningen.

– Det är viktigt att den finlandssvenska eleven är jämlik med den finskspråkiga eleven, och att vi också försäkrar oss om att undervisningen i de finlandssvenska skolorna håller kvaliteten, säger Torsell.

När det gäller förlängningen av läroplikten tampas många av de svenskspråkiga utbildningarna på andra stadiet med samma utmaningar som de finskspråkiga utbildningarna i glesbygden. Det vill säga att eleverna på många håll bor på ett långt avstånd från läroanstalterna.

Torsell leder enheten för den svenskspråkiga utbildningen i fyra år framåt. Enheten ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken samt de svenskspråkiga tjänsterna inom Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhetsområde. Arbetet görs i samarbete med övriga enheter på Utbildningsstyrelsen.

Torsell efterträder Gun Oker-Blom som går i pension.

Mer information:

Kurt Torsell, tfn +358 29 533 1887
fornamn.efternamn [at] oph.fi