Tiedote

Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnos on valmis – kerro mielipiteesi verkossa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Opetussuunnitelma
Opetushallitus laatii uudet lukion opetussuunnitelman perusteet vuonna 2018 hyväksytyn lukiolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Olemme valmistelleet perusteiden luonnosta yhteistyössä lukiokoulutuksen arjen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Keräämme kommentteja perusteiden luonnoksesta verkossa 15.3.–11.4.2019.
Kuvituskuva, poika viittaa tunnilla

Toivomme kommentteja lukiolaisilta ja heidän vanhemmiltaan sekä lukiokoulutuksen asiantuntijoilta ja järjestäjiltä. Kommentointiin pääsee verkkosivuiltamme.

Lähetämme luonnoksen samanaikaisesti myös lausuntokierrokselle. Perusteet annetaan erikseen nuorille ja aikuisille.

– Olemme laatineet uusia perusteita laajan yhteistyöverkoston kanssa, jotta mahdollisimman moni näkökulma tulisi huomioon otetuksi. Toivomme, että tiivis yhteistyö jatkuu edelleen kommentointivaiheessa, sanoo Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Petri Lehikoinen.

Petri Lehikoisen mukaan tavoitteena on ollut alusta asti innostava, osallistava ja eheyttävä Lops-prosessi, joka pitää sisällään valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden laatimisen ja paikallisen opetussuunnitelmatyön.

– Maailma muuttuu kovaa vauhtia, ja lukiokoulutus halutaan pitää kehityksen aallonharjalla.

Perusteita on ollut ideoimassa ja työstämässä 23 työryhmää. Opetushallituksen omien asiantuntijoiden lisäksi mukana on ollut noin 200 asiantuntijaa, jotka edustavat lukiota, tutkimusta, opettajankoulutusta ja sidosryhmiä. Linjauksia on pohtinut myös sidosryhmien edustajista koottu 20-henkinen ohjausryhmä.

– Lisäksi arvokasta evästystä perustetyöhön on saatu maakuntakiertueella ja yhteisissä seminaareissa sidosryhmien kanssa, Lehikoinen kertoo.

Laaja-alaista osaamista, moduuleita ja opintojaksoja

Lukiokoulutusta eheyttämään on muotoiltu laaja-alaisen osaamisen osa-alueet, jotka muodostavat kaikkien oppiaineiden yhteiset tavoitteet. Lisäksi eheyttämistä edistää opintojen uudenlainen rakenne. Paikallisesti laaditaan kurssien sijasta opintojaksoja, jotka voivat olla laajuudeltaan hyvinkin erilaisia. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty perusteisiin moduuleiksi, joista rakennetaan joko yhteisiä tai oppiaineiden omia opintojaksoja paikallisesti.

Moduulit ovat opetussuunnitelman raaka-aineita, joiden avulla muotoillaan kuhunkin toimintaympäristöön sopivat opintojaksot. Tämän ansiosta lukio-opintojen luomisessa voidaan onnistua monella tavalla, ja se toivottavasti innostaa lukiotoimijoita kokeilemaan uutta, Lehikoinen sanoo.

Paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi Opetushallituksessa on käynnistetty viime syksynä ePerusteet-palvelun uudistaminen. Tavoitteena on sujuvoittaa opetussuunnitelman laadintaa ja käyttöönottoa entistä paremmaksi.

Perusteuudistuksen aikataulu

  • Luonnoksen verkkokommentointi- ja lausuntoaika on 15.3.–11.4.2019.
  • Lops-perusteet viimeistellään kommenttien ja lausuntojen perusteella huhti-toukokuussa.
  • Käännöstyöt ja hallintokäsittely tehdään kesä-elokuussa.
  • Taitto- ja painotyöt sekä ePerusteiden viimeistely valmistuvat syys-lokakuussa.
  • Uudet opetussuunnitelman perusteet julkaistaan Lukiopäivillä Helsingin Kalastajatorpalla 7.-8.11.2019.
  • Koulutuksen järjestäjät laativat perusteiden pohjalta paikalliset opetussuunnitelmansa marraskuusta 2019 alkaen.
  • Uusien perusteiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

Lisätietoa

Opetusneuvos Petri Lehikoinen, puh. 029 533 1713, petri.lehikoinen [at] oph.fi
Opetusneuvos Kati Mikkola, puh. 029 533 1035, kati.mikkola [at] oph.fi
Opetusneuvos Hanna Pohjonen, puh. 029 533 1801, hanna.pohjonen [at] oph.fi
Opetusneuvos Teijo Koljonen (aikuisten lukiokoulutus), puh. 029 533 1524, teijo.koljonen [at] oph.fi
Opetusneuvos Kimmo Koskinen (verkkokysely), puh. 029 533 1107, kimmo.koskinen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Pamela Granskog (svenskspråkig utbildning), puh. 029 533 1688, pamela.granskog [at] oph.fi