Tiedote

Noin 59 500 oppilasta päättää peruskoulun, 81 600 suorittaa ammatillisen tutkinnon

Ajankohtaista Perusopetus Ammatillinen koulutus
Opetushallituksen arvion mukaan peruskoulun päättötodistuksen saa tänä vuonna 59 500 oppilasta ja ammatillisen tutkinnon suorittaa 81 600 opiskelijaa. Kevään uusia ylioppilaita valmistuu YTL:n tilaston mukaan 25 946. Lukuvuosi päättyy peruskouluissa ja lukioissa lauantaina 1.6.
Todistus ja ruusu kädessä

Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä keväänä arviolta 59 500 oppilasta, mikä on hieman enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Perusopetuksen lisäopetuksen eli niin sanotun kymppiluokan suorittavien määrä laskee edelleen. Arvioidaan, että lukuvuonna 2018–2019 kymppiluokan kävi noin 750 nuorta. Kymppiluokan suorittajien vähentymiseen on vaikuttanut ainakin se, että vaihtoehtoisia opiskelumuotoja on perusopetuksen päättäjille tarjolla aiempaa enemmän.

Kevään ylioppilastutkinnon suorittajia oli 25 946. Ammattiin valmistuvista opiskelijoista 65 700 suorittaa tutkintonsa oppilaitoksissa ja 15 900 oppisopimuskoulutuksessa. Kaikista valmistuneista 57 200 suorittaa ammatillisen perustutkinnon, 16 500 ammattitutkinnon ja 7 900 erikoisammattitutkinnon.

Ruotsinkielisiä peruskoulun päättäviä on noin 3 650, ylioppilastutkinnon suorittaneita 2 023. Ammatillisen koulutuksen päättää oppilaitoksissa 2 780 ja oppisopimuskoulutuksessa 750 ruotsinkielistä opiskelijaa. Vuoteen 2017 verrattuna kevään uusien ylioppilaiden määrä on pysytellyt lähes entisellään, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaneiden määrän arvioidaan kasvavan noin 6 %.

Opetushallitus arvioi opintonsa päätökseen saavien määrät mm. Vipunen-tilastopalvelun väestöä ja opintonsa aloittaneita ja opintojen kulkua koskevien tilastojen perusteella. Toteutuneet luvut tiedetään vuodelta 2017.

Uusi lukuvuosi 2019–2020 alkaa perusopetuksessa ja lukioissa yleisimmin viikolla 32. Koulunsa aloittaa tulevana syksynä arviolta 61 600 ekaluokkalaista, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna.

Lisätietoja:

Yleissivistävä koulutus: Pirjo Karhu, puh. 029 5331 317
Ammatillinen koulutus: Timo Kumpulainen, puh. 029 5331 109