Uutinen

Opettajien Erasmus+ -ulkomaanjakson vaikutukset säilyvät kouluissa jopa vuosia

Ajankohtaista
EU:n Erasmus+ -ohjelman tarjoamat opettajien täydennyskoulutusjaksot ulkomailla antavat oppilaitoksille Suomessa konkreettisia välineitä koulutyön kehittämiseen. Opettajille ja rehtoreille tehdyn haastattelututkimuksen mukaan konkretia näkyy muun muassa tukena opetussuunnitelman laatimisessa ja ideoina uusien oppimisympäristöjen rakentamisessa.

 

Tekstin pääpointit kuvana.

Myös koulujen toimintakulttuurissa on opettajien ulkomaanjaksojen myötä tapahtunut muutoksia. Muun muassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö on selkiytynyt ja erilaisia samanaikais- ja tiimiopettajuuden malleja on otettu käyttöön. Haastattelututkimuksen mukaan opettajien ulkomaanjaksojen vaikutukset kouluissa ovat parhaimmillaan pitkäkestoisia tai jopa pysyviä.

Kansainvälinen toiminta on ulkomaanjaksojen myötä juurtunut osaksi suomalaisen koulun arkea. Liikkuvuusjaksot ovat mahdollistaneet uusien kontaktien luomisen eurooppalaisiin kouluihin ja houkutelleet lisää opettajia mukaan hankkeisiin. Uusien ideoiden ja taitojen lisäksi ulkomaanjaksot antavat opettajille itsevarmuutta omassa työssä ja kielitaidossa. Myös suomalainen koulujärjestelmä näyttäytyy opettajien silmissä entistä parempana.

Joissain kouluissa kansainvälinen yhteistyö on tullut erityisen merkittäväksi osaksi koulun toimintaa. Siitä on muodostunut koululle kilpailuvaltti, joka lisää koulun kiinnostavuutta opiskelijoiden keskuudessa. Tällä on merkitystä esimerkiksi pienten paikkakuntien lukioille, jotka joutuvat kilpailemaan opiskelijoista naapurikaupunkien oppilaitosten kanssa.

Tärkeä osa täydennyskoulutushankkeen toteutusta on ulkomaanjaksojen kokemusten onnistunut jakaminen omassa kouluyhteisössä. Hankkeiden avulla pyritään vahvasti vaikuttamaan yksittäisen henkilön kehittymisen lisäksi koko koulun toimintaan. Kouluissa on pantu merkille, että ulkomaanjaksojen vaikutukset ovat pitkäikäisiä, jos hanke on selkeästi osana koulun kehittämistyötä. Myös vahva organisaation tuki ulkomaanjaksolle lähtevälle opettajalle lisää vaikutusten pysyvyyttä kouluyhteisössä.

Tutkimustulosten taustalla on Suomen, Liettuan, Viron ja Puolan vuonna 2018 käynnistämä jatkoselvitys siitä, kuinka täydennyskoulutushankkeiden vaikutukset näkyvät koulujen toiminnassa vielä pari vuotta hankkeiden päättymisen jälkeen.

Tuore Faktaa Express 3A/2019 esittelee jatkotutkimuksen laadullisia tuloksia Suomen osalta. Julkaisussa esiteltävät tulokset perustuvat ryhmähaastatteluihin, joihin osallistui Erasmus+ 
-täydennyskoulutushankkeissa mukana olleita suomalaisia rehtoreita ja opettajia. Samat henkilöt osallistuivat tutkimushankkeen ensimmäiseen vaiheeseen.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Nina Rekola, Opetushallitus, puh.  029 533 8567, nina.rekola@oph.fi

Vastaava asiantuntija Sirkka Säikkälä, Opetushallitus, puh. 029 533 8583, sirkka.saikkala@oph.fi