News

Opetushallitus myönsi rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin opetustoimen henkilöstökoulutuksiin

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Opetushallitus on myöntänyt 500 000 euroa koulutuksille, joilla vahvistetaan opettajien ja opiskeluhuollossa työskentelevien valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Tukea saa neljä usean toimijan yhteishanketta.

Valtion erityisavustusta jaettiin lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön (grooming) vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen ja siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamiseen. Erityisavustuksella tuetaan kouluja ja oppilaitoksia, jotta lapset ja nuoret tunnistaisivat nykyistä paremmin grooming-ilmiön ja osaisivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa sekä tilanteessa, jossa kokee kohtaavansa jotain pelottavaa tai häiritsevää. Lapsia ja nuoria tuetaan oppimaan, kuinka puolustaa henkilökohtaista koskemattomuuttaan ja suojata itseään vahingollisilta ilmiöiltä.

Valtionavustusta saavat Helsingin kaupunki, Lahden ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki sekä Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi ja HY+ yhteistyössä.

- Koulut ja oppilaitokset tavoittavat koko ikäluokan, ja siksi niillä on suuri merkitys lasten ja nuorten kehitykseen vaikuttavien kielteisten ilmiöiden tunnistamisessa ja oikean aikaan osuvan tuen järjestämisessä, sanoo opetusneuvos Kristiina Laitinen Opetushallituksesta.

Koulutusta ja tukimateriaaleja henkilöstölle

Valtionavustuksella tuettavissa hankkeissa järjestetään koulutusta, jolla kehitetään perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön osaamista lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten vähentämisessä. Huomio on grooming-ilmiössä eli lasten ja nuorten houkuttelussa ja hyväksikäytössä, jota tapahtuu sosiaalisen median kanavissa.

Opetushenkilöstölle ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstölle järjestettävän koulutuksen lisäksi hankkeissa tuotetaan tukimateriaalia lasten ja nuorten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä lasten ja nuorten media- ja turvataitojen vahvistamiseksi (painottuen sosiaalisen median turvalliseen käyttöön). Tukimateriaalin tulee soveltua valtakunnalliseen levittämiseen. Opetushallitus koordinoi valtakunnallisesti eri hankkeissa tuotettavaa aineistoa päällekkäisyyden välttämiseksi.

Lisätiedot

Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, etunimi.sukunimi@oph.fi
Opetusneuvos Kristiina Laitinen (3.6. alkaen), puh. 029 533 1244, etunimi.sukunimi@oph.fi