Tiedote

Perusopetuksen arvioinnin periaatteet uudistuvat – luonnos avattu kommentoitavaksi

Ajankohtaista Perusopetus Arviointi ja todistukset
Opetushallitus on julkaissut perusopetuksen arvioinnin tarkennetut periaatteet kommentoitaviksi verkkosivuillaan. Kehittämistyön tavoitteena on arvioinnin yhdenvertaisuuden lisääminen ja sen myötä peruskoulun tasa-arvoisuuden vahvistaminen. Kaikkia vuosiluokkia koskevia arvioinnin kansallisia linjauksia tarkennetaan osana päättöarvioinnin uudistamista.
Kuvituskuva, opiskelijat kirjoittamassa pulpetin ääressä

Opetushallitus määrittelee kaikkia kuntia koskevat oppimisen arvioinnin keskeiset linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Yleisinä periaatteina korostuvat arvioinnin yhdenvertaisuus, suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus sekä arvioinnin edellyttämä avoimuus, yhteistyö ja osallisuus. Arvioinnin periaatteiden sekä oppimisen tavoitteiden tulee olla oppilaiden ja huoltajien tiedossa ymmärrettävällä tavalla ja hyvissä ajoin.

Opetushallitus on valmistellut luonnoksen uusista arviointilinjauksista yhteistyössä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa. Arvioinnin kehittämistyö käynnistettiin kesäkuussa 2018. Valmistelun tueksi on toteutettu useita asiantuntijoiden ja opettajien yhteisiä työpajoja yli vuoden ajan. Luonnos on kommentoitavana Opetushallituksen verkkosivuilla 16.9.–18.10.2019.

Muutoksilla poistetaan tulkinnanvaraisuutta ja tasoitetaan kuntien välisiä eroja

Arvioinnin yhdenvertaisuus on herättänyt keskustelua sekä kodeissa että opetusalan ammattilaisten keskuudessa. Nykyiset arvioinnin linjaukset on koettu liian tulkinnanvaraisiksi.

Opetushallituksen vuosina 2015–2018 toteuttamassa opetussuunnitelmauudistuksen seurannassa havaittiin myös, että arvioinnin periaatteet ja käytänteet vaihtelivat kuntien välillä. Samanlaisia tuloksia saatiin tänä vuonna julkaistuissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointihankkeissa.

Lisäksi Opetushallitus keräsi arviointiin liittyvää palautetta ja kysymyksiä rehtoreilta, opettajilta, oppilailta ja huoltajilta verkkokyselyllä syksyllä 2018. Kyselyyn osallistui yli 13 000 vastaajaa.

Numeroarviointi aloitettaisiin vastaisuudessa neljännellä luokalla

Uutena linjauksena Opetushallitus esittää numeroarvioinnin aikaistamista siten, että se aloitettaisiin kaikkien opetuksen järjestäjien kouluissa neljännellä vuosiluokalla. Tämä on seurannan mukaan yleisin käytäntö kouluissa tällä hetkellä. Numeroarviointia voi täydentää sanallisella arvioinnilla. Vuosiluokilla 1–3 opetuksen järjestäjä päättää, antaako todistukset numeerisina vai sanallisina.

Opetushallitus on myös tarkentanut oppilaan itsearvioinnin periaatteita sekä arvioinnin dokumentoinnin velvoitteita. Todistuksista on laadittu mallit, ja todistusmerkintöjä on täsmennetty.

Opetushallitus kannustaa kouluja, opettajia, huoltajia, arvioinnin asiantuntijoita ja muita arvioinnista kiinnostuneita antamaan palautetta linjausluonnoksesta. Tavoitteena ovat sellaiset linjaukset, jotka palvelevat kouluja yhdenvertaisen arvioinnin toteuttamisessa mahdollisimman hyvin.

Linjaukset viimeistellään palautteen pohjalta marras-joulukuussa 2019, ja uudet linjaukset julkaistaan helmikuussa 2020. Paikallinen opetussuunnitelmatyö ja linjausten käyttöönotto tapahtuu kevään 2020 aikana, ja linjaukset tulevat voimaan 1.8.2020.

Opetushallitus tukee arvioinnin linjausten toimeenpanoa koulutuksella, ohjauksella ja muulla tuella.

Lisätietoja antavat

opetusneuvos Erja Vitikka, puh. 029 533 1225, leena.nissila [at] oph.fi (etunimi.sukunimi)erja.vitikka [at] oph.fi (@oph.fi)

opetusneuvos Marjo Rissanen, puh. 029 533 1776, leena.nissila [at] oph.fi (etunimi.sukunimi)marjo.rissanen [at] oph.fi (@oph.fi)

opetusneuvos Leena Nissilä, puh. 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

opetusneuvos Maj-Len Engelholm, puh. 029 533 1601, leena.nissila [at] oph.fi (etunimi.sukunimi)maj-len.engelholm [at] oph.fi (@oph.fi) (ruotsinkielinen koulutus)

 

Linjausten julkaisupäivämäärää korjattu 12.12.2019 kello 13.08.