Uutinen

Perusopetuksen kokeilut osoittavat: Kaikille hyvä koulu vaatii uudistumista eri tasoilla kouluista opetushallintoon

Ajankohtaista Perusopetus Hyvinvointi Tasa-arvo ja osallisuus
Vuosi sitten 12 uteliasta tiimiä Inkoosta Ouluun lähti tekemään perusopetuksen kokeiluja, joiden aiheet vaihtelivat koulun kiireettömästä arjesta ja perheiden uudenlaisesta kohtaamisesta tekoälyn ja teknologian tasa-arvoisempaan käyttöön. Kokeilut ovat osa Opetushallituksen Kokeilukeskuksen ensimmäistä kokeiluohjelmaa, joka päättyi syksyllä 2019.
Kokeiluohjelman tilaisuus 5.11.

Vuoden mittaisen kokeiluohjelman tavoitteena oli paitsi auttaa kokeilutiimejä ratkaisemaan muutoshaasteita kokeilemalla, myös etsiä uusia eväitä Opetushallitukselle toimia kuntien ja koulujen työn tukijana nopeatahtisessa muutoksessa. Kokeilukeskus sparrasi tiimejä suunnitelmallisten kokeilujen toteuttamisessa ja kokeilijoiden yhteisillä tapaamisilla ja vertaistuella oli iso rooli.

Kokeilut osoittavat, että koulun toimintakulttuurin kehittämisessä tarvitaan uudenlaista yhdessä tekemistä, johon osallistuvat niin oppilaat, opettajat, vanhemmat kuin koulutusalan vaikuttajat.

–Kokeiluohjelma antoi arvokkaita oppeja siitä, millaista toimintaa kannattaa vahvistaa. Sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen myös kodin ja koulun sekä eri ammattiryhmien ja toiminnantasojen välillä kertoo valmiudesta uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Tämä on lasten ja nuorten oppimisen ja hyvinvoinnin parhaaksi. Muutos uuteen on kuitenkin iso ja vaatii tukirakenteita, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Kokeilut ovat syntyneet hankkeissa, joille Opetushallitus myönsi valtionavustusta innovaatiohaussa keväällä 2018.

–Opetushallituksen avustus antoi meille rohkeuden heittäytyä vähän tavallista isompaan haasteeseen, missä keskiössä oli oppilaiden omat ideat siitä, miten voimme edistää hyvinvointia tekoälyn avulla. Kokeiluohjelmasta saimme tärkeätä ammatillista tukea prosessiin, kertoo sivistystoimenjohtaja Heidi Backman Kauniaisista.

Tavoitteena kaikille hyvä koulu – tilaisuudessa syntynyt kiteytys kannustaa kokeiluihin

Kokeilukeskus järjesti 5.11. tilaisuuden, joka toi yhteen lähes 90 henkilöä suomalaisen koulusysteemin eri tasoilta kokeiluohjelman osallistujista ja koululaisista Opetushallituksen johtoon. Yhdessä työskennellen luotiin kiteytys, jolla osallistujat sitoutuivat edistämään uuden yhteisen toimintakulttuurin kehittämistä.

Poiminta kiteytyksestä: ”Yhdessä tekeminen vaatii rohkeutta tarttua asioihin, kykyä sietää keskeneräisyyttä ja valmiutta jakaa ja testata ideoita. Kokeiluohjelman kokemukset kannustavat suomalaista koulua yhteisölliseen tekemällä oppimiseen ja kokeiluihin kautta linjan – kouluista opetushallintoon. Yksittäisistä hehkulampuista syntyy kristallikruunu.”

Tutustu koko kiteytykseen Kokeilukeskuksen sivuilla

Kokeilukeskuksen tehtävä on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin kehittämistä ja innovaatioiden syntymistä. Yhteisen tekemisen ja oppimisen alustoina toimivat Kokeiluohjelma, #Paraskoulu-kiihdyttämö ja kokeilujen moninäkökulmaisen arviointimallin kehittäminen. Kokeilukeskuksen toimikausi on 2017–2020. www.kokeilukeskus.fi

Lisätietoja:

Kehittäjä Ulla Teräs, Kokeilukeskus, puh. 029 533 1643, ulla.teras@oph.fi

Kokeileva koulu