Uutinen

Ratkaisuja ilmastovastuun oppimiseen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ilmasto
Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt sidosryhmiensä kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.
Meidän planeetta, meidän vastuu

Opetushallitus on kuluvan vuoden aikana määritellyt yhdessä eri tahojen kanssa vision vuodelle 2025, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ilmastovastuun oppimisesta. Ilmastovastuun haltuun ottamisessa tarvitaan muun muassa tietoa ilmastonmuutoksesta ilmiönä, ihmisen toiminnan vaikutusten ymmärrystä sekä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmastovastuu liittyy myös arvoihin ja asenteisiin, unohtamatta tunteita ja motivaatiota.

– Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia. Lähdimme tammikuussa 2019 yhteistyössä muodostamaan ymmärrystä, miten ilmastonmuutosta voidaan käsitellä osana oppimista voimaannuttavasti, kannustavasti ja ratkaisukeskeisesti. Työ jatkui laajan kyselyn, työpajojen ja muiden yhteistyötapojen kautta, joilla työstimme kumppaneiden kanssa vuoden aikana toimenpide-ehdotuksia, joilla päästään kohti ilmastovastuun oppimisen visiota ja tavoitteita, sanoo ohjelmavastaava Anne Liimatainen.

Yhteinen näkemys on saatu määriteltyä, mutta kyse on matkasta. Vision ja tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä ja toimintaa. Toimenpide-ehdotusten toteuttajia on useita, kuten opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, opettajat, ohjaajat, oppijat, johtajat, rehtorit, tutkijat, järjestöt, työpaikat sekä opetushallinto ja muut viranomaiset.

– Ajattelemme tätä eräänlaisena toimenpideohjelman 1.0 versiona. Toivomme, että nämä ehdotukset muodostavat osaltaan viitekehystä yhdessä tehtäville ja tarkennettaville konkreettisille toimenpiteille. Kaikki voivat roolinsa mukaisesti olla vastuussa siitä, että toimenpiteet kohti visiota ja tavoitteita toteutuvat arjessa, sanoo Liimatainen.

Oppimisen yhteisöjen toimintatapa ja kansalaistaito

Vuoden aikana määritellyn vision mukaan vuonna 2025 ilmastovastuu on oppimisen yhteisöjen toimintatapa ja kansalaistaito. Ilmastovastuu toteutuu aktiivisena toimijuutena, arjen tekoina, asenteena koulutuksessa sekä jatkuvana oppimisena. Ei riitä toisintaa olemassa olevaa, vaan ilmastonmuutos haastaa meidät uudistamaan toimintoja, olemaan vaikuttajia ja pureutumaan myös systeemisten muutosten tarpeisiin. Planetaariset rajat ovat lähtökohta, jolle ilmastovastuullinen toimintatapa nojautuu.

Ilmastovastuun oppiminen edellyttää oppijalta laaja-alaisia valmiuksia sekä tulevaisuuden hahmottamisen ja ilmiöiden systeemisyyden ymmärtämisen taitoja. Päiväkodeissa opitaan luontosuhde ja toisista välittäminen ja vähitellen edetessä toiselle asteelle tietoperustaisuus ja ratkaisujen etsintä tulevat vahvemmin oppimiseen mukaan.

– Varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet antavat lähtökohdat opetukseen ja oppimiseen. Vaikutusohjelmatyössä olemmekin ottaneet perusteet tarkasteluun ja tehneet kehittämistä sen eteen, että oppimispolku olisi selkeä jatkumo ja ilmastoasiat osa oppimista eri kouluasteilla, kertoo Liimatainen.

Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat

Ilmastovastuun oppimisen tukemiseksi ehdotetaan toimenpiteenä muun muassa rehtoreiden ja johdon osallistamista ilmastojohtajuuteen sekä mahdollisuuksien järjestämistä opettajille ja ohjaajille kehittää osaamista ilmastovastuun oppimisesta ja opettamisesta. Opetushallitus järjestää 10.12. yhdessä OAJ:n kanssa päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle Ilmastovastuun oppimisen mahdollistajat -seminaariin.

– Seminaarissa pureudutaan miten päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten eri toimijat voivat roolissaan toimia oppimisen mahdollistajina ja miten kehitetään ilmastovastuullista toimintakulttuuria. Myös ilmastovastuun oppimisen visio, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset esitellään seminaarissa. Tilaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta ja paikalla on lähes 200 osallistujaa, sanoo Liimatainen.

Seminaaria voit seurata tapahtumaa suorana verkossa 10.12. klo 12.15 – 16.00. Seminaarin tallenne on katsottavissa myös jälkikäteen Opetushallituksen YouTube-kanavalla.

Lisätiedot

  • Ohjelmavastaava Anne Liimatainen, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 533 1293