Uutinen

Sivistysakatemian kolmas kurssi aloittaa – 30 päättäjää ja vaikuttajaa etsii ratkaisuja sivistyksen vahvistamiseksi

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus
Mikä haastaa suomalaista sivistystä juuri nyt? Sivistysakatemiassa asiaan perehtyy jälleen laaja joukko eri aloilla toimivia vaikuttajia ja päättäjiä. Mukana on osallistuja jokaisesta eduskuntapuolueesta. Ajatuksistaan ennen akatemian alkua kertoivat meille Paleface eli muusikko Karri Miettinen ja vuoden pakolaisnainen Rand Mohamad Deeb.
Sivistysakatemia

Suomalainen koulutusjärjestelmä on tunnettu maailmalla laadukkuudestaan. Sivistysakatemiaan osallistuvien tehtävänä on ideoida ratkaisuja, miten sivistystaso pysyy korkeana myös seuraavat 100 vuotta. Kysyimme kahdelta uudelta kurssilaiselta ennen akatemian alkua ajatuksia sivistyksestä.

Karri "Paleface" Miettinen aloittaa pohtimalla sivistys-käsitettä.

– Yksi sivistyksen ulottuvuus on juuri tässä: ollaan siivosti, osataan käyttäytyä. Silloin on pystyttävä esimerkiksi dialogiin myös sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa on eriävät mielipiteet.

Miettisen mukaan sivistystä haastaakin se, että elämme eriytyneiden mielipiteiden ja samalla mielipiteiden vapauden aikaa.

– Sanan-, ja ilmaisunvapaus sekä etenkin mielipiteen vapaus toteutuu tässä some-Suomen ajassa hyvin. Toisaalta se, että saa toteuttaa itseään hyvinkin vapautuneesti, näkyy esimerkiksi lisääntyneenä vihapuheena, johon haetaan parhaillaan rajoja yhteiskunnankin taholta.

Rand Mohamad Deeb näkee sivistyksen haasteiksi osaamisen hyödyntämiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Esimerkkeinä hän esittää niin korkeakoulutettujen maahanmuuttajien aseman, kun laajemmin ekososiaaliset asiat, kuten ruokahävikin koulussa.

Mikä sitten vahvistaa ja vie eteenpäin suomalaista sivistystä?

Rand Mohamad Deeb sanoo, että sivistystä voidaan vahvistaa antamalla nuorille enemmän mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

– Sivistystä voidaan vahvistaa kannustammalla nuoria etsimään juuri heille sopivia ajattelutapoja ja asettamaan kykyjensä mukaisia päämääriä sekä auttamalla nuoria pyrkimään unelmiinsa. Unelmansa saavuttaneella nuorella on paljon motivaatiota auttaa muita saavuttamaan unelmiaan.

Paleface näkee kahden lapsen isänä tärkeiksi sivistystä vahvistaviksi tekijöiksi kodin ja koulun.

– Peruskoulun opetussuunnitelmassa onkin vahvistettu medialukutaidon opettamista. Lasten täytyy oppia arvioimaan viestien todenperäisyyttä ja louhimaan tietoa. Miten faktat tarkistetaan? Mitä tällä tekstillä pyritään aiheuttamaan? Kuka on julkaissut tämän ja miksi?

Sivistyksen edistämiseen liittyy muusikon mielestä erityisesti jatkuva ja aktiivinen arvokeskustelu, jossa asioita punnitaan ja osoitetaan vääriksi sellaiset väitteet, jotka eivät pidä paikkaansa. Kuplien välillä on pyrittävä löytämään sitä kuuluisaa yhteistä arvopohjaa, jossa asiat ovat paikoillaan.

Tässä työssä jokaisella on oma roolinsa.

– Uskon, että jokainen meistä on vaikuttaja. Parhaat vaikuttajat ovat kuitenkin ne, jotka osaavat hyödyntää vaikuttamismahdollisuuksiaan kaikille paremman tulevaisuuden rakentamiseksi, Deeb sanoo.

Mikä on Sivistysakatemia?

Sivistysakatemia on opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n vuonna 2017 lanseeraama koulutuskokonaisuus yhteiskunnallisille vaikuttajille ja päättäjille. Vuonna 2018 järjestäjäjoukkoon liittyi myös Suomen Akatemia.

Syksystä 2018 Sivistysakatemian työtä on tukenut myös neuvottelukunta, jossa ovat mukana Allianssi, Kuntaliitto, Sivistystyönantajat, Suomen kulttuurirahasto, Vanhempainliitto sekä opiskelijajärjestöille varatulla paikalla ensimmäisenä aloittanut Suomen Lukiolaisten Liitto.

Sivistyksen maanpuolustuskurssin aloittaa kaikkiaan 30 vaikuttajaa ja päättäjää Hotelli Rantapuistossa Helsingissä 28.–29.10 järjestettävällä lähijaksolla. Mukana on myös muun muassa: Suomen urheiluliiton valmennuspäällikkö Tommi Evilä, tubettaja @mmiisas eli Miisa Rotola-Pukkila ja yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

Tutustu koko osallistujalistaan Sivistysakatemian sivuilla.

Lisätietoja
•    Opetushallitus: Opetusneuvos Leena Nissilä, p. 029 533 1155 leena.nissila (at) oph.fi
•    OAJ: Järjestestöasiamies Kaj Raiskio, p. 020 748 9689 kaj.raiskio (at) oaj.fi