Nyheter

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Högskoleutbildning
Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.
Sivistysakatemia

Det finländska utbildningssystemet är känt världen över för att vara högklassigt. Deltagarna i Bildningsakademien funderar över lösningar med vilka bildningen i Finland ska hålla en hög standard även under de kommande hundra åren. Vi frågade de två nya deltagarna hur ser på bildningen.

Karri "Paleface" Miettinen börjar med att fundera över begreppet bildning. 

– Det här är ju en av bildningens dimensioner: man ska uppföra sig fint, kunna föra sig. Det betyder ju till exempel att man kan föra dialog med olika människor som har andra åsikter än en själv.

Enligt Miettinen är det just det som är utmanande för bildningen, att vi lever mitt i en tid av splittrade åsikter samtidigt som alla har rätt att uttrycka sig.
– Yttrandefriheten och i synnerhet åsiktsfriheten förverkligas väl i de sociala mediernas Finland. Å andra sidan medför möjligheten att uttrycka sina åsikter helt fritt även att hatretoriken har ökat. För det här söker man nu också gränser på samhällsnivå.

Enligt Rand Mohamad Deeb är utmaningarna för bildningen hur man drar nytta av kunnandet samt frågor som berör välbefinnande. Som exempel nämner hon situationen och ställningen bland högskoleutbildade invandrare, men också ekologiska frågor, som matsvinnet i skolan.

Vad är det då som stärker den finländska bildningen och för den framåt?

Rand Mohamad Deeb säger att man kan stärka bildningen genom att ge de unga fler möjligheter att förverkliga sig själva.

– Bildningen kan stärkas genom att man uppmuntrar de unga att hitta sådana tänkesätt som passar just dem och att ställa upp mål som motsvarar deras förmågor samt att man hjälper dem att sträva i riktning mot sina drömmar.

Som pappa till två barn anser Paleface att skolan och hemmet är två faktorer som stärker bildningen.

– Medieläskunnigheten har fått en större roll i läroplanen i grundskolan. Barnen behöver kunna bedöma hur sanningsenliga olika budskap är samt söka och sålla bland all information. Hur granskar man vad som stämmer? Vad är det man försöker åstadkomma med den här texten? Vem har publicerat det här och varför?

För att främja bildningen behövs enligt Paleface särskilt en kontinuerlig och aktiv diskussion om värderingar, där man överväger olika tankar och lyfter fram felaktiga påståenden som inte stämmer. Man ska sträva efter att finna den där legendariska gemensamma värdegrunden mellan de olika bubblor som vi människor lever i.

Alla har sin egen uppgift i det här arbetet.

– Jag tänker att vi alla kan påverka. De bästa påverkarna är ändå de som kan utnyttja sina möjligheter att påverka för att bygga en bättre framtid för alla, säger Deeb.

Vad är Bildningsakademien?

Bildningsakademien har lanserats av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Undervisningssektorns fackorganisation OAJ år 2017 och är en utbildningshelhet för samhälleliga opinionsbildare och beslutsfattare. År 2018 anslöt sig också Finlands Akademi som fjärde arrangör.

Sedan hösten 2018 har Bildningsakademien också fått stöd i sitt arbete av en delegation bestående av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf, Kommunförbundet, Bildningsarbetsgivarna, Finlands kulturfond, Finlands föräldraförbund och en studerandeorganisation, av vilka Finlands Gymnasistförbund har varit först ute.

Sammanlagt 30 beslutsfattare och opinionsbildare deltar i Bildningsakademiens kurs som börjar med en närundervisningsperiod vid Hotell Rantapuisto i Helsingfors den 28–29.10. Deltagare är bland annat Finlands Friidrottsförbunds chefstränare Tommi Evilä, youtubaren @mmiisas eller Miisa Rotola-Pukkila och diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä.

Bekanta dig med deltagarna (på finska).

Mer information

  • Utbildningsstyrelsen: Undervisningsråd Leena Nissilä, tfn 029 533 1155 leena.nissila (at) oph.fi
  • OAJ: Organisationsombudsman Kaj Raiskio, tfn 020 748 9689 kaj.raiskio (at) oaj.fi