Uutinen

Teoston koordinoimassa Future Songwriting -hankkeessa katsotaan eteenpäin – digitaalisilla työkaluilla tuetaan uuden musiikintekijäsukupolven kasvua

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa
Future Songwriting -hankkeessa luodaan eurooppalaisille lapsille ja nuorille mahdollisuus monipuolisempaan musiikkikasvatukseen. Tavoitteena on musiikinopetuksen kehittäminen ja uuden musiikintekijäsukupolven kasvun ja koulutuksen tukeminen. Hanketta koordinoi suomalainen Teosto, joka edustaa Suomessa noin 33 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Future Songwriting on Teoston ensimmäinen EU-hanke.
Future Songwriting -hanke. Kuvassa poika säveltää musiikkia tabletilla.

Teoston Turo Pekari, innovoinnin ja ennakoinnin vanhempi asiantuntija taustoittaa ajatusta kansainvälisen yhteistyön taustalla:

–Alun perin lähdimme pilotoimaan tätä Suomessa, mutta tämän projektin myötä toiminta on laajentunut Eurooppaan. Olemme joutuneet miettimään paljon, mikä on eri toimijoiden ja laajempi eurooppalainen näkökulma tähän ja miten tämä hanke hyödyttää kokonaisuudessaan yhteiskuntaa ja Euroopan unionia.

Hanketyössä tutkitaan ja hyödynnetään INTO School -nimistä konseptia, jossa oppilaat pääsevät 15 pilottikoulussa Suomessa, Saksassa ja Ranskassa säveltämään, sanoittamaan ja tuottamaan omia kappaleita digitaalisten työkalujen avulla. Projektin tavoitteena on tuoda säveltäminen ja lauluntekeminen luontevaksi osaksi koulujen musiikinopetusta ja kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen sekä oman uuden musiikin tekemiseen. INTO School perustuu uuteen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Konseptin on luonut Teoston yhteistyökumppani Ihan Oma Juttu Oy, ja sitä on pilotoitu Suomessa jo aiemmin. Hankkeessa sitä halutaan kehittää ja levittää kansainvälisiä verkostoja hyödyntämällä koko Eurooppaan.

Meille yksi tärkeä asia on se, että pyrimme luomaan jonkinlaista muutosta. Tässä hankkeessa muutos on se, että haluamme muuttaa sitä tapaa, miten musiikkia opetetaan kouluissa. 

Teosto alkoi neljä vuotta sitten kartoittamaan mahdollisuuksia EU-projektiin.  Monien toimijoiden valinta on kokeilla ensin partnerin roolia hanketyöskentelyssä, mutta Teosto hyppäsi suoraan vastuullisempaan koordinaattorin roolin. Hankerahoituksen saamisessa auttoivat Luova Eurooppa -yhteyspisteen lisäksi hakuprosessissa aktiiviset partnerit, tarkkaan suunniteltu hakemus ja omat suhteet komissioon. Rahoitus hankkeelle tuli toisella hakukerralla. Hanketyö mahdollistaa organisaatiolla pitkälle tulevaisuuteen tähtäävää toimintaa.

–Tämä on meille siinä mielessä erityislaatuinen hanke, että kohderyhmänä ei ole varsinaisesti ne ihmiset, kenen vuoksi me ollaan olemassa. Pyrimme tällä hankkeella synnyttämään seuraavaa musiikintekijöiden sukupolvea ja seuraavia suomalaisia menestyjiä, jotka innostuisivat musiikkialasta ja kappaleiden tekemisestä jo nuoressa iässä. Hankkeen tulokset ovat nähtävissä vasta pitkällä tulevaisuudessa.

Turo Pekari esittää, että Teosto aikoo myös jatkossa hakea hankerahoitusta Euroopan unionilta.

Meillä on paljon tämäntyyppisiä suunnitelmia olemassa, lähdemme etsimään uusia suuntia. Tämän hankkeen osalta meidän roolimme oli toiminnan liikkeelle saaminen ja olla koko tämän asian synnyttäjänä. Future Songwritingissa aloitetun työn on kuitenkin tarkoitus jatkua ja elää hankkeen jälkeen muiden hankkeen toimijoiden hallussa.

Teoston Turo Pekari ja EU-projektikoordinaattori Heini Eskelinen-Räsänen kokevat kumpikin, että kuluneen vuoden aikana hanke on tuonut paljon uutta ja erityisen ilahduttavaa on ollut innostunut vastaanotto hankkeelle monilta tahoilta, joille projektia on esitelty. Hanke on tuonut mukanaan erityisesti hankekoordinaattori Heinille myös ammatillisia elämyksiä.

–On tämä ollut kokemuksena mieletön. Olen oppinut paljon uutta, harvassa työssä on näin laidasta laitaan työtehtäviä. Hienoimpia hetkiä ovat olleet päätöskonsertit. Esimerkiksi Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun päätöskonsertissa oli tuhat oppilasta kuuntelemassa oppilaiden hankkeessa tekemiä kappaleita.

Future Songwriting -hanke. Kaksi poikaa säveltää musiikkia tabletilla.

Future Songwriting on Euroopan unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, joka on käynnissä vuosina 2018–2020. Päätehtävänään Future Songwritingilla on kehittää musiikin opetusta. Projekti tukee kouluja ja opettajia modernin teknologian sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä opetuksessa. Opettajille järjestettävien workshopien avulla opettajat oppivat käyttämään digitaalisia välineitä musiikinopetuksessa ja musiikintekemisessä. Hankkeessa tehdään koulupilottien lisäksi aiheeseen liittyvää tutkimustyötä ja oppimateriaaleja. Työskentely luo eurooppalaisten musiikkipedagogien, opettajien ja musiikkiteknologian tutkijoiden verkoston. Hankkeessa on mukana seitsemän partneria kuudesta eri maasta.

teksti: Susanna Perhomaa