Uutinen

Tukea ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimahankkeisiin

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen viestintä- ja vetovoimatoimien tukemiseen myönnettiin 400 000 euroa. Tukea saa kaksi järjestöä ja viisi koulutuksen järjestäjää.
Kuvituskuva, opiskelija tarkkailee konetta

Opetushallituksen valtionavustuksella rahoitetuilla hankkeilla edistetään ammatillisen koulutuksen toimijoiden viestintäosaamista ja uudenlaisten viestintä- ja vetovoimatoimien kehittymistä. Viestintätoimilla tavoitetaan laajasti kohderyhmiä mukaan lukien suuri yleisö, vaikuttajat, media ja sosiaalisen median yhteisöt. Hankkeissa kehitetään toimintamalleja, joilla opiskelijat ja työelämä otetaan mukaan oppilaitoksen viestintään kokemusasiantuntijoina ja uratarinoiden kautta sekä tuetaan erityisesti hankkeita, joissa kokeillaan innovatiivisia viestintätapoja, kuten mysterybox-/unboxing- ja lani-verkkotapahtuman menetelmiä.

– Nyt rahoitettavissa hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä rahoitusta saaneiden hankkeiden, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kesken. Näin voimme yhdessä luoda vaikuttavampaa viestintää, joka perustuu yhteiseen näkemykseen ammatillisen koulutuksen roolista ja merkityksestä, kertoo yksikön päällikkö Taija Paasilinna-Helminen Opetushallituksesta.

Valtionavustuksella haluttiin tukea valtakunnallista, alueellista tai alakohtaisissa verkostoissa tapahtuvaa mielikuva- ja vaikuttajaviestintää sekä European Skills Weekillä (ammattitaitoviikko) toteutettavia ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä lisääviä viestintätoimenpiteitä. Lokakuussa järjestettävä ammattitaitoviikko on yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätapahtumista, jossa nostetaan esiin ammatillista osaamista ja sen merkitystä muuttuvassa maailmassa.

Syksyllä avataan uusi valtionavustushaku ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen mielikuva- ja vaikuttajaviestinnän tukemiseksi.