Nyheter

Stöd för projekt för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning
Utbildningsstyrelsen har beviljat 400 000 euro för att stödja åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen. Stödet beviljas till två organisationer och fem utbildningsanordnare.
Illustrationsbild,  studerande iakttar maskinen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 400 000 euro för att stödja åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen. Stödet beviljas till två organisationer och fem utbildningsanordnare.

I de projekt som Utbildningsstyrelsen finansierar med statsunderstödet främjas kommunikationskompetensen och utvecklingen av nya åtgärder för kommunikation och dragningskraft inom yrkesutbildningen. Med kommunikationsåtgärderna når man på ett omfattande sätt målgrupperna, inkl. den stora allmänheten, påverkarna, medierna och gemenskaper inom sociala medier. I projekten utvecklas verksamhetsmodeller, där man gör de studerande och arbetslivet delaktiga i läroanstaltens kommunikation som erfarenhetsexperter och via karriärberättelser. Därtill stöds särksilt projekt där man provar på innovativa sätt att kommunicera, som till exempel mysterybox/unboxing och LAN-evenemang på nätet. 

– I de projekt som nu fått finansiering kommer det att finnas ett tätt samarbete mellan projekten, undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. På detta sätt kan vi tillsammans skapa en mer effektiv kommunikation som grundar sig på en gemensam syn på yrkesutbildningens roll och betydelse, berättar enhetschef Taija Paasilinna-Helminen vid Utbildningsstyrelsen.

Med statsunderstöden ville man genom nationella, regionala eller branschspecifika nätverk stöda kommunikation som främjar yrkesutbildningens image och inflytande samt kommunikationsåtgärder som ökar yrkesutbildningens synlighet under European Skills Week (veckan för yrkesskicklighet).  Veckan för yrkesskicklighet som ordnas i oktober är ett av huvudevenemangen under Finlands EU-ordförandeskapsperiod, där man lyfter fram yrkesinriktat kunnande och betydelsen av det i en föränderlig värld.

På hösten öppnas en ny statunderstödsansökan för att stöda den nationella kommunikationen för att främja yrkesutbildningens image och inflytande.