Uutinen

Tulevaisuuden osaamistarpeita arvioitu aloittain

Ajankohtaista Ennakointi
Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät ovat arvioineet tulevaisuuden osaamisia toimialaryhmittäin. Kullekin toimialaryhmälle on määritelty, mitkä osaamiset ovat tärkeimpiä ja minkä osaamisen merkitys kasvaa vuonna 2035.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

Toimialaryhmissä tarvittavia osaamisia ja taitoja tarkastellaan ennakointiryhmien arvioissa kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä nostetaan esille osaamiset, joiden merkitys kasvaa eniten tulevaisuudessa. Nämä osaamiset ilmentävät erilaisia laajoja muutostrendejä, jotka liittyvät esimerkiksi teknologiseen kehitykseen ja digitalisaatioon. Digiosaamiset korostuvat tässä tarkastelussa. 

Toisaalta esiin nostetaan tärkeimmät osaamiset, jotka voivat olla sekä merkitykseltään kasvavia mutta myös sellaisia, joiden merkitys pysyy nykytilanteeseen nähden verrattain muuttumattomina. Ne voivat olla luonteeltaan geneerisiä osaamisia, joita tarvitaan työssä, harrastuksissa ja arjessa, kuten ongelmanratkaisutaidot ja oppimiskyky.

Osaamistarpeiden lähtökohtana on Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) ennakointiprosessi, jossa työelämän ja koulutuksen asiantuntijat ovat ennakoineet osaamis- ja koulutustarpeita sekä pohtineet koulutuksen kehittämisehdotuksia.

Lisää alakohtaisia osaamistarpeita raportoidaan syksyn 2019 aikana.

Osaamiskorttipakka kertoo tulevaisuuden osaamisen

Osaamisen ennakointifoorumi on koonnut merkittävimmät ja tärkeimmät osaamistarpeet toimialaryhmäkohtaisille osaamiskorteille. Toimialaryhmien osaamiskortteihin sisältyvät merkitykseltään kasvavat osaamiset sekä toimialaryhmän tärkeimmät osaamiset. Osaamiset ovat luonteeltaan yleisiä osaamisia, työelämäosaamisia ja digiosaamisia, jotka voivat olla toimialarajat ylittäviä ja työelämässä tarvittavia osaamisia, kuten asiakaspalveluosaaminen ja hankintaosaaminen.

Osaamiskortteja voi hyödyntää esimerkiksi opetussuunnitelmien ja tutkintojen kehittämistyössä, oppilaanohjauksessa, uraohjauksessa sekä koulutuksen kehittämisessä.   

Liitteet