Nyheter

Framtidens kunskapsbehov har utvärderats branschvis

Aktuellt Prognostisering
Prognostiseringsgrupperna inom Prognostiseringsforumet för kunnande (PFK) har gjort en utvärdering av vilket kunnande som kommer att behövas inom olika branscher i framtiden. Forumet har för 33 olika branscher definierat vilka kompetenser som kommer att vara de viktigaste och vilket kunnande som kommer att få en större roll år 2035.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

De kunskaper och färdigheter som behövs inom olika branscher granskas i prognostiseringsgruppernas utvärdering utifrån två olika perspektiv. Den ena utgångspunkten har varit att granska vilka kompetenser som i framtiden kommer att ha en större betydelse än i dagens läge. De här kompetenserna hänger ihop med olika övergripande utvecklingstrender, till exempel teknologins utveckling och digitaliseringen. I det här sammanhanget betonas till exempel digital kompetens.

Utvärderingen tar därtill fasta på de viktigaste kompetenserna i framtiden med beaktande av dels sådana kompetenser som kommer att få en större roll, och dels sådana som är viktiga redan i dag och vilkas betydelse inte kommer att ändra. Det kan till exempel vara frågan om generiska kompetenser som behövs i arbete, hobbyer och i vardagen, såsom problemlösningsförmåga och förmåga att lära sig.

Prognostiseringen av kunskapsbehoven är en del av processen inom Prognostiseringsforumet för kunnande där sakkunniga inom arbetslivet och utbildningen har utvärderat framtida kunskaps- och utbildningsbehov samt dryftat olika förslag till utveckling inom utbildningen.

Mer detaljerad information om kunskapsbehoven inom olika branscher publiceras under hösten 2019.

Kompetenskort beskriver kunnande som behövs i framtiden

Prognostiseringsforumet för kunnande har sammanställt de mest betydande och viktigaste kunskapsbehoven inom olika branscher i form av så kallade kompetenskort. Korten beskriver vilka kompetenser som får en ökad betydelse i framtiden och vilket kunnande som är det viktigaste inom branschen i fråga. Det handlar om allmänna färdigheter, arbetslivsfärdigheter och digital kompetens som kan gälla flera branscher och som behövs i arbetslivet i allmänhet, till exempel kunnande inom kundbetjäning och upphandling.

Kompetenskorten kan användas till exempel i arbetet med att utveckla läroplaner och examina, i elev- och studiehandledning, karriärhandledning och för att utveckla utbildningen.

Attachments