Tiedote

#Uusiamis-palkinnot jaettiin ennakkoluulottomille, kannustaville ja uutta luoville opettajille ja opinto-ohjaajalle

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Opetus ja ohjaus
Ennakkoluuloton uudistaminen, kannustavuus ja yhteistyö monien eri tahojen kanssa nostivat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksian opettajatiimin, opettaja Minna Olkkosen ammattiopisto Luovista ja opinto-ohjaaja Maria Andersenin Oulun seudun ammattiopistosta #Uusiamis-palkintojen saajiksi.
Opettajat kokoustavat

Ennakkoluuloton uudistaminen, kannustavuus ja yhteistyö monien eri tahojen kanssa nostivat Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksian opettajatiimin, opettaja Minna Olkkosen ammattiopisto Luovista ja opinto-ohjaaja Maria Andersenin Oulun seudun ammattiopistosta #Uusiamis-palkintojen saajiksi.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön #uusiamis-kilpailulla haluttiin tuoda esiin opettajia ja opinto-ohjaajia, jotka ovat lähteneet uudistamaan omaa ja koulutuksen järjestäjän toimintaa yhdessä muiden opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kanssa. Määräaikaan mennessä saatiin 40 hyvää ehdotusta palkittavista eri puolelta Suomea. Palkinnon saajat valitsi raati, joka koostui opiskelijoiden, työelämän ja opetusalan edustajista. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen jakoi #uusiamis-kilpailun palkinnot Educa-messuilla 25.1.2019.

#Uusiamis-palkintojen saajat

Opettajatiimi: Mia Marjomäki, Mikko Kuri, Kanerva Kilpelä ja Otso Tummavuori, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Luksian media-alan opettajat ovat luoneet uutta ja toteuttaneet oppilaitoksessaan uudenlaista opetusta ja ohjausta syksystä 2017 lähtien. Heidän opiskelijansa työskentelevät tiimeissä aidoissa sisäisissä ja ulkoisissa asiakasprojekteissa ja oppivat ammatillisen tutkinnon osat projekteja toteuttaessaan. Oppiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa ja työelämän käytännöt työajanseurannasta määräaikojen noudattamaiseen tulevat näin tutuiksi opiskeluaikana.

Tiimin jäsenet ovat alkaneet rohkeasti toteuttaa yhteisopettajuutta, työskennellä tiimissä ja kokeilleet uusia rooleja opettamisessa ja ohjaamisessa. He ovat yhdessä opiskelijoiden kanssa luoneet aivan uudenlaisen oppimisympäristön ja työskennelleet niin, että jokainen opiskelija on voinut toteuttaa omaa yksilöllistä opintopolkuaan.


Opettaja: Ammatillinen erityisopettaja Minna Olkkonen, Ammattiopisto Luovi
Minna Olkkonen luo erityistä tukea tarvitseville opiskelijoilleen jatkuvasti mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja työelämään täysivaltaisina jäseninä. Hänen opiskelijansa saavat mahdollisuuksia tutustua eri ammatteihin ja työpaikkoihin rajoitteistaan riippumatta. 

Ammatillisen koulutuksen uudistuessa Minna Olkkonen alkoi muuttaa myös omia työskentelytapojaan. Hän ottaa käyttöön uusia työvälineitä ja kannustaa myös kollegoitaan samaan, kehittää oppilaitoksen pedagogista työtä, kouluttautuu ja kannustaa myös muita opettajia uudistumaan. 

Minna Olkkonen työskentelee täydellä sydämellä vaativan ja moninaisen opiskelijaryhmän ja asiakaskunnan kanssa ja täyttää monipuolisesti palkittavalle opettajalle asetetut kriteerit.

– Ajattelen että ammatillisena erityisopettajana tehtäväni on osallistaa, innostaa ja luoda opiskelijalle mahdollisuuksia omien tavoitteiden ja unelmien tavoitteluun. Haluan rohkaista ja tukea opiskelijaa oman opintopolun löytämisessä ja tehdä näkyväksi opiskelijan omaa osaamista, yhteistyössä lähiverkostojen kanssa. Tässä muun muassa työelämäyhteistyö ja digitaaliset menetelmät ja sovellukset toimivat hyvinä välineinä, toteaa Minna Olkkonen.

Opinto-ohjaaja: Maria Andersen, Oulun seudun ammattiopisto, kone- ja tuotantotekniikka
Maria Andersen tekee tiivistä yhteistyötä alan yritysten kanssa ja haluaa nostaa alan vetovoimaa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden koulutusasteiden kanssa ja kannustaa opiskelijoita jatko-opintoihin.

Maria Andersen näkee jokaisen opiskelijansa yksilönä. Ohjaustyössään ja opiskelijoiden motivoinnissa hän käyttää muun muassa digitaalisia välineitä.

Lisätietoa:
Opetusneuvos Sanna Penttinen, puh. 029 533 1168, sanna.penttinen [at] oph.fi
Opetusneuvos Jouni Järvinen, puh. 029 533 1693, jouni.jarvinen [at] oph.fi 

Palkittujen yhteystiedot:
Opettaja Kanerva Kilpelä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia (Lohja), puh. 0443696620, kanerva.kilpela [at] luksia.fi
Ammatillinen erityisopettaja Minna Olkkonen, Ammattiopisto Luovi (Imatra), puh. 040 3193956, minna.olkkonen [at] luovi.fi 
Opinto-ohjaaja Maria Andersen, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, puh. 050 570 8656, maria.andersen [at] osao.fi