Meddelanden

#Nyayrkesutbildningen-priset till fördomsfria, uppmuntrande och nyskapande lärare och studiehandledare

Aktuellt Yrkesutbildning Undervisning och handledning
Fördomsfri utveckling, uppmuntran och samarbete med många olika aktörer var motiveringar till att #nyayrkesutbildningen-priset tilldelades ett lärarteam vid Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus Luksia, lärare Minna Olkkonen vid Ammattiopisto Luovi och studiehandledare Maria Andersen vid Oulun seudun ammattiopisto.
Opettajat kokoustavat

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ville med tävlingen #nyayrkesutbildningen lyfta fram lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget arbete och utbildningsanordnarens verksamhet tillsammans med andra lärare, studerande och arbetslivet. Under nomineringstiden fick vi in 40 goda förslag från olika håll av Finland. Pristagarna valdes av en tävlingsjury med representanter för de studerande, arbetslivet och utbildningssektorn. Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen delade ut prisen på Educamässan fredagen den 25 januari 2018.

Pristagarna i #Nyayrkesutbildningen-tävlingen
Lärarteam: Mia Marjomäki, Mikko Kuri, Kanerva Kilpelä och Otso Tummavuori, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Mediebranchens lärare vid Luksia har varit nyskapande och infört nya sätt att undervisa och handleda sedan hösten 2017. Deras studerande jobbar i team i interna och externa kundprojekt och lär sig genom projekten det som krävs i examensdelarna. Lärandet sker i verkliga situationer och de studerande kommer i kontakt med arbetslivets rutiner med allt från arbetstidsuppföljning till att utföra arbetet inom utsatt tid.

Medlemmarna i teamet har på ett modigt sätt infört samundervisning, teamarbete och prövat på nya roller i undervisningen och handledningen. Tillsammans med de studerande har de skapat en helt ny lärmiljö och arbetat på ett sätt som gjort det möjligt för varje studerande att välja sin egen individuella studieväg

Lärare: speciallärare inom yrkesutbildning Minna Olkkonen, Ammattiopisto Luovi
Minna Olkkonen skapar ständigt nya möjligheter för sina studerande med behov av särskilt stöd att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället och arbetslivet. Hon ser till att de studerande får möjligheter att bekanta sig med olika yrken och arbetsplatser oberoende av sina begränsningar.

Då den nya yrkesutbildningen infördes började Minna Olkkonen förändra sitt eget sätt att jobba. Hon tar in nya verktyg i verksamheten och uppmuntrar sina kollegor att göra detsamma. Hon utvecklar det pedagogiska arbetet vid läroanstalten, fortbildar sig och uppmuntrar även andra lärare till nytänk.

Minna Olkkonen jobbar helhjärtat med en mångsidig och krävande målgrupp av studerande och kunder.  Hon uppfyller på ett mångsidigt sätt kriterierna för priset. 

–  Min uppgift som speciallärare inom yrkesutbildningen är att göra de studerande delaktiga, inspirera dem och skapa möjligheter för dem att nå sina mål och framtidsdrömmar. Jag vill uppmuntra och stöda den studerande i att hitta sin egen studieväg och synliggöra den studerandes eget kunnande i samarbete med omgivande nätverk. Viktiga redskap är bland annat samarbete med arbetslivet och digitala metoder och verktyg, säger Minna Olkkonen.

Studiehandledare: Maria Andersen, Oulun seudun ammattiopisto, maskin- och produktionsteknik

Maria Andersen jobbar i nära samarbete med företagen i branschen och hon har en vilja att stärka branschens dragningskraft. Hon samarbetar också aktivt med övriga utbildningsstadier och uppmuntrar de studerande att söka sig till fortsatta studier.
Maria Andersen ser varje studerande som en individ. För att motivera sina studerande använder hon bland annat digitala verktyg i sin handledning.

Mer information

Undervisningsrådet Sanna Penttinen, tfn 029 533 1168, sanna.penttinen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Jouni Järvinen, tfn 029 533 1693, jouni.jarvinen [at] oph.fi 
Pristagarnas kontaktuppgifter

Lärare Kanerva Kilpelä, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia (Lojo), tfn 0443696620, kanerva.kilpela [at] luksia.fi
Speciallärare inom yrkesutbildning Minna Olkkonen, Ammattiopisto Luovi (Imatra), tfn 040 3193956, minna.olkkonen [at] luovi.fi 
Studiehandledare Maria Andersen, Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, tfn 050 570 8656, maria.andersen [at] osao.fi