Uutinen

Yhteiset pelisäännöt kotiin ja kouluun lasten ja nuorten mediakäytölle tarpeen

Ajankohtaista Perusopetus
Maailman suurimman vanhempainillan lähetystä Tuusulan Kellokosken koululta seurasi kaikkiaan 2 000 vanhempaa ja huoltajaa eri puolilta Suomen. Illan aikana vanhempien yhteinen verkkodialogi kävi vilkkaana keskustelualustalla. Tavoitteena oli etsiä keinoja edistää rakentavaa vuorovaikutusta niin lasten ja nuorten keskuudessa kuin kodin ja koulun välillä.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Kannustavaa vuorovaikutusta voi oppia ja sitä pitää myös harjoitella, erityispedagogiikan dosentti Lotta Uusitalo-Malmivaara rohkaisi. Huomion kiinnittäminen positiivisiin asioihin – pieniin ja isoihin, kasvattaa lapsen ja nuoren luottamusta omiin taitoihinsa. Siihen jokainen aikuinen voi omalla esimerkillään vaikuttaa.

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinosen mukaan juuri avoimella ja positiivisella vuorovaikutuksella rakennetaan luottamusta, oppilaiden ja opettajien, koulun ja huoltajien välillä.

Lasten ja nuorten mediakäytössä vanhempia askarrutti niin ruutuaika kuin sosiaalisen median ikävä puoli. Illan keskustelussa yhteisesti jaettu näkemys oli, että kodin ja koulun on hyvä sopia yhteisesti pelisäännöistä digilaitteiden käytössä ja olla yhdessä tietoisia nuorten sosiaalisen median ilmiöistä. Lasten ja nuorten on myös tärkeää voida puhua vaikeista tilanteista koulussa ja kotona sekä tietää järjestöistä, jotka auttavat sosiaalisen median käytössä.

Lapsia ja nuoria on suojeltava sosiaalisen median riskeiltä ja uusia ratkaisuja tarvitaan. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ovatkin käynnistämässä kokeilua, jossa viranomaiset ja teknologiayritykset yhdessä kartoittavat ja kehittävät teknisiä ratkaisuja lasten ja nuorten nettiturvallisuuden parantamiseksi.

Maailman suurin vanhempainilta järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa. Päätapahtuma järjestettiin Tuusulassa Kellokosken koululla 12.11. Kiitos kaikille osallistuneille ja erityiskiitos Kellokosken koululle onnistuneista järjestelyistä.

Koulut voivat hyödyntää Maailman suurimman vanhempainillan materiaaleja vanhempainillan järjestämisessä. Myös keskusteluun voi edelleen kirjautua.

 

Maailman suurin vanhempainilta -kuvitus