Nyheter

Hemmet och skolan behöver gemensamma spelregler för barns och ungas medieanvändning

Aktuellt Grundläggande utbildning
Sammanlagt 2 000 föräldrar och vårdnadshavare runtom i Finland följde med Världens största föräldrakväll som sändes direkt från Kellonkosken koulu i Tusby. Föräldrarna deltog ivrigt i dialogen som fördes på nätet under kvällens gång. Målet var att tillsammans finna olika sätt att främja en konstruktiv kommunikation, både bland barnen och de unga och mellan hemmet och skolan.
Kuvituskuva, opettaja näyttää neuvoo lasta

Uppmuntrande kommunikation är något som alla kan lära sig och som det också är skäl att öva sig på, uppmanade Lotta Uusitalo-Malmivaara, docent i specialpedagogik. Genom att fästa uppmärksamhet vid det som är positivt – såväl små som stora saker – kan vi förbättra barnets och den ungas tilltro till sina egna förmågor. Varje vuxen kan bidra till det här genom sitt eget exempel.

Enligt Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen är det just med en öppen och positiv kommunikation som man bygger upp förtroendet mellan såväl lärarna och eleverna som mellan skolan och vårdnadshavarna.

Föräldrarna som deltog i föräldrakvällen lyfte fram sin oro beträffande medianvändningen bland barn och unga, bland annat då det gäller skärmtiden och de negativa sidorna med sociala medier. Under diskussionen var deltagarna eniga om att det är bra om skolan och hemmet kommer överens om gemensamma spelregler för användningen av digitala apparater och att man tillsammans är medvetna om de sociala mediernas inverkan på unga. Det är också viktigt att barnen och de unga kan tala om svåra situationer hemma och i skolan och att de känner till vilka organisationer som erbjuder hjälp i frågor som berör sociala medier.

Barn och ungdomar behöver skyddas från riskerna som är förknippade med sociala medier och det behövs nya lösningar för hur det kan göras. Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd THL påbörjar ett försök, där myndigheter tillsammans med teknologiföretag kartlägger och utvecklar tekniska lösningar för att förbättra säkerheten på webben för barn och unga.

Världens största föräldrakväll ordnades nu för fjärde gången. Huvudevenemanget gick av stapeln i Kellokosken koulu i Tusby. Tack till alla som deltog och ett särskilt tack till Kellokosken koulu för ett lyckat arrangemang.

Skolorna kan använda materialet från Världens största föräldrakväll då man ordnar egna föräldrakvällar Material från Världens största föräldrakväll.