Tiedote

Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukioon 72 100 hakijaa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opiskelijavalinnat
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi tiistaina 12.3. Haettavana oli yhteensä noin 80 000 aloituspaikkaa. Yhteishaussa haki 72 100 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 57 680. Hakijoista 51 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 49 % lukioon.
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä

Yhteishaussa oli tänä keväänä hakijoita 300 enemmän kuin viime vuonna. Tänä vuonna ensisijaisista hakijoista 51 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 49 % lukioon. Viime keväänä ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti 52 % ja lukioon 48 % hakijoista. Viime vuosina ammatillisen koulutuksen hakijamäärät yhteishaussa ovat laskeneet. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että ammatilliseen koulutukseen on nykyään mahdollista hakeutua myös jatkuvan haun kautta.

Koko maassa on tarjolla noin 38 000 lukiopaikkaa, joista noin 2 800 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä kaiken kaikkiaan 35 090 nuorta, noin 950 enemmän kuin viime vuonna. 

Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 42 000, joista 1 950 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. 
Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 36 970 hakijaa eli noin 690 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki yhteishaussa 34 670 hakijaa. Aloituspaikoista 4 600 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2300 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Suosituimmat alat pysyivät ennallaan

Ammatillisen koulutuksen suosituissa opintoaloissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Yhteishaussa suosituin ala on edelleen sosiaali- ja terveysala, johon oli 4 710 hakijaa. Seuraavaksi suosituimmat alat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (4 460), liiketalous ja kauppa (3 650), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 390), sähkö- ja automaatiotekniikan ala (2 940) sekä kauneudenhoitoala (2 150).

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet huhti-toukokuussa, valintojen tulokset kesäkuussa 
Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeen koulutukseen huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin huhtikuun alkupuolella. Koulutuksen järjestäjä voi myös tarvittaessa arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden.

Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 27.6.

Yhteishaun lisäksi myös muita väyliä koulutukseen

Haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen käynnistyi 13.3. ja on käynnissä Opintopolussa 3.4. asti. Haussa ovat mukana vaativana erityisenä tukena järjestettävät ammatilliset perustutkinnot, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus. 

Muuhun perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen haetaan Opintopolussa 21.5.–23.7. välisenä aikana. Tällöin voi hakea kymppiluokalle, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan VALMA-koulutukseen sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmistavaan LUVA-koulutukseen.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa ympäri vuoden. Jatkuvan haun koulutustarjonnasta ja hakemisesta löytyy tietoa oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta.

Vapaan sivistystyön koulutuksia on tarjolla kansanopistoissa, joihin haetaan suoraan oppilaitoksen kautta.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Katariina Männikkö, puh. 029 533 1320, katariina.mannikko [at] oph.fi