Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 72 100 sökande

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Antagning av studerande
Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 12 mars. I gemensam ansökan fanns cirka 80 000 nybörjarplatser att söka till. Antalet sökande var 72 100, varav 57 680 går ut den grundläggande utbildningen. 51 % sökte i första hand till yrkesutbildning och 49 % i första hand till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 3 350.
Opiskelijat tekevät ryhmätyötä

I vårens gemensamma ansökan var antalet sökande 300 fler än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 51 % till yrkesutbildning och 49 % till gymnasieutbildning. Motsvarande andelar föregående vår var 52 % till yrkesutbildning och 48 % till gymnasieutbildning. Andelen sökande till svenskspråkig yrkesutbildning var 37 % (i fjol 38 %) och till gymnasieutbildning 63 % (i fjol 62 %). Under de senaste åren har andelen sökande till yrkesutbildning i gemensam ansökan minskat. Förändringen beror delvis på att det nu är möjligt att söka till yrkesutbildning också via kontinuerlig ansökan.

I hela landet erbjuds cirka 38 000 gymnasieplatser, varav cirka 2 800 inom svenskspråkig utbildning. Till gymnasierna sökte i vår sammanlagt 35 090 unga, vilket är cirka 950 flera än i fjol. Antalet sökande till svenskspråkig gymnasieutbildning var 2 125, drygt 60 flera än i fjol.

Inom yrkesutbildningen erbjuds 42 000 nybörjarplatser, varav 1 950 inom svenskspråkig yrkesutbildning. Antalet förstahandssökande till yrkesutbildning var cirka 36 970, vilket är 690 färre än i fjol. För dem som har avlagt gymnasiets lärokurs erbjuds 4 600 nybörjarplatser. Dessa studieplatser eftertraktas av cirka 2 300 abiturienter eller sökande som tidigare har avlagt gymnasiet.  Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte 1 230, vilket är en aning flera än i fjol.

Populära branscher består

Inom yrkesutbildningen har inte skett nämnvärda förändringar i fråga om de populäraste branscherna. Den populäraste branschen i gemensam ansökan är fortfarande social- och hälsovårdsbranschen med 4 710 sökande. Därefter kommer fordons- och transportteknik (4 460), företagsekonomi och handel (3 650), arkitektur och byggande (3 390), el- och automationsteknik (2 940) och skönhetsbranschen (2 150).
  
Inträdes- och lämplighetsproven i april-maj, antagningsresultaten i juni 
Läroanstalterna kan under april och maj ordna inträdes- och lämplighetsprov till utbildningarna. Sökande kallas till proven i början av april. Utbildningsanordnarna kan dessutom vid behov testa sökandes språkliga färdigheter. 

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 13.6. De som antagits ska senast 27.6 ta emot studieplatsen. 

Andra vägar till utbildning utöver gemensam ansökan 

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd inleddes den 13 mars och pågår till den 3 april i Studieinfo.fi. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). 

Till övriga handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (LUVA)) söker man via Studieinfo 21.5 – 23.7. 

I den kontinuerliga ansökan är det möjligt att söka till yrkesutbildning året om. Information om utbildningar och ansökningsförfarande i kontinuerlig ansökan hittas på läroanstalternas webbplatser eller i Studieinfo.fi.

Vid folkhögskolorna erbjuds utbildningar inom fritt bildningsarbete. Ansökan till dessa görs direkt till folkhögskolorna. 

Mer information
Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, christian.seger [at] oph.fi