Uutinen

Avustus tukee lasten ja nuorten harrastamista koulupäivän yhteydessä

Ajankohtaista Perusopetus
Erityisavustus on suunnattu kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Suomen mallin tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle peruskoulun oppilaalle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Ensimmäinen avustushaku on auki 3.11.–2.12.2020.
Kädet, askartelupaperia ja sakset pöydällä

Päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen: mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Mukana ovat kaikki harrastukset, kuten liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto ja kädentaidot.

Ensimmäinen Suomen mallin avustushaku aukesi 3.11.2020 valtakunnallisen Harrastusviikon yhteydessä ja haku on avoinna 2.12.2020 saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin enintään 9,5 miljoonaa euroa. Jatkossa avustushaku on keväisin, ja sitä on haettavissa vuosittain 14,5 miljoonaa euroa. Aluehallintovirastot myöntävät avustuksen.  

Nyt haettavana olevan Suomen mallin avustuksen rinnalla säilyy myös Opetushallituksen myöntämä Koulun kerhotoiminnan avustus.

Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten kuulemisen perusteella

Harrastamisen Suomen mallin avustusta voivat hakea sekä toimia vastuutahona ja koordinaattorina kunta tai kunnat yhdessä. Harrastuksen järjestäjinä voivat olla urheiluseurat, kulttuuritoimijat, nuorisojärjestöt, kunnat ja muut harrastustoimintaa järjestävät yhteisöt, jolla on osaamista lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

Avustuksella tuetaan lasten ja nuorten mieleistä harrastamista. Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Täten kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kunnat voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Harrastustoiminnan tulee tapahtua koulupäivän yhteydessä, pääsääntöisesti koulun tiloissa tai poikkeustapauksissa koulua lähellä olevissa tiloissa. Avustettava toiminta on suunnattu perusopetuksen vuosiluokille 1–9 sekä lisäopetuksen oppilaille.

Avustus kohdistuu pääasiassa harrastusten ohjaajien ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten avustajien palkkakuluihin sekä matka- ja materiaalikuluihin. Avustuksesta voidaan kohdistaa myös osa kohtuullisiin koordinointikuluihin. Koordinaattorin tehtävänä on organisoida harrastustoimintaa siten, että jokaisen on mahdollista osallistua.

Opetushallituksesta voi edelleen hakea avustusta koulun kerhotoimintaan

Suomen malliin myönnettävien avustusten lisäksi kunnilla, kuntayhtymillä ja yksityisillä koulutuksen järjestäjillä on jatkossakin mahdollisuus hakea Opetushallituksesta avustusta koulun kerhotoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Kerhotoiminnan kehittämiseen on jaettu valtionavustusta vuosina 2008–2019 yhteensä 84 405 000 euroa. Kehittämistoiminnan tilannetta ja tuloksia on seurattu ja raportoitu vuosittain. Seuraava koulun kerhotoiminnan valtionavustushaku tulee avoimeksi ensi keväänä 2021.