Uutinen

Erasmus+ -ohjelman budjettiin esitetään edelleen merkittävää kasvua

Ajankohtaista Erasmus+ EU:n nuoriso-ohjelmat
EU-komissio julkaisi 27. toukokuuta tarkennetun esityksen EU:n uudeksi 7-vuotiseksi rahoituskehykseksi. Esityksen keskeisenä ajatuksena on elpymisrahasto, jolla vauhditettaisiin EU-alueen toipumista koronaepidemiasta. Komission budjettiesitys tarkentaa toukokuussa 2018 tehtyä budjettiesitystä, ja sen myötä myös eri EU:n yhteistyöohjelmille suunniteltua budjettia.
Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

Tekstiä päivitetty ja lukuja korjattu 29.5.2020 klo 14.30.

Uudessa esityksessä Erasmus+ -ohjelman budjetiksi esitetään 24,6 miljardia euroa. Esitys on vain hieman pienempi kuin vuonna 2018 ehdotettu 26,4 miljardia euroa. Uusi budjettiesitys on laskettu vuoden 2018 hinnoin.  Esitetty budjetti merkitsisi edelleen merkittävää kasvua nykyiseen ohjelmaan, jonka budjetti on noin 15 miljardia euroa.

– Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa komission esitys on positiivinen yllätys. Erityisen hienoa on, että komissio näyttää ottaneen eri tahoilta annetun palautteen huomioon budjetin vuosijakaumassa. Nousu on nyt tasaisempi verrattuna aiempaan esitykseen, jossa rahoitus nousi jyrkästi ohjelmakauden loppua kohti. Vuoden 2021 budjetti olisi vuoden 2020 tasoa ja kasvaisi sen jälkeen noin 10 prosenttia vuosittain. Tämä antaisi hyvän lähtökohdan ohjelman toimeenpanolle, toteaa Suomen Erasmus+ kansallisen toimiston johtaja Mikko Nupponen.

Maltillisia leikkauksia muiden EU-ohjelmien budjettiesityksiin

Euroopan solidaarisuusjoukoille esitetään uudessa komission budjettiehdotuksessa 0,9 miljardia euroa (2018 esitys 1,1 miljardia euroa), kun budjetti lasketaan vuoden 2018 hinnoin. Luova Eurooppa -ohjelma olisi saamassa 1,5 miljardia euroa (2018 esitys 1,6 miljardia euroa). Luovan Euroopan osalta uusi budjettiesitys on vahvasti etupainotteinen eli rahoitusta lisättäisiin reilusti uuden ohjelmakauden alkuvuosina. Ajatuksena on tukea kulttuurialoja toipumaan koronakriisistä.

Kansalaisten Eurooppa -ohjelmalle ohjelmakauden vaihdos merkitsee sitä, että se loppuu nykymuotoisena, ja siitä tulee osa uutta Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmakokonaisuutta. Ohjelmalle esitetään uudessa budjettiehdotuksessa 677 miljoonaa euroa (2018 esitys 841 miljoonaa euroa).

Päätökset ohjelmakohtaisista budjeteista myöhemmin

Kyseessä on vasta komission esitys, joka menee seuraavaksi jäsenvaltioiden käsittelyyn. Ohjelmakohtaisiin budjetteihin voi prosessin aikana tulla leikkauksia.

– Tämän jälkeen on vielä erikseen vietävä ohjelmakohtaiset neuvottelut loppuun. Puheenjohtajamaana syksyllä toimii Saksa, ja tämä antaa toivoa siitä, että uudet ohjelmat voivat alkaa vuoden 2021 alusta. Lopullinen päätös Erasmus+ -ohjelmasta voi silti hyvinkin jäädä loppuvuoteen, arvelee Nupponen.

Venyneistä budjettineuvotteluista huolimatta uuden ohjelmakauden valmistelut ovat jatkuneet poliittisen valmistelun rinnalla. Yhteinen tahtotila on saada uusi Erasmus+ -ohjelmakausi, sekä muut EU-ohjelmat, käyntiin suunnitellusti ensi vuoden alusta.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Mikko Nupponen, puh. 050 553 9219, mikko.nupponen[at]oph.fi

Erasmus+ -ohjelma pähkinänkuoressa

  • Nykyinen Erasmus+ -ohjelma toimii vuosina 2014-2020.
  • Euroopassa yli 4 miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi ohjelman tuella kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla.
  • Lisäksi yli 125 000 oppilaitosta ja organisaatiota voi tehdä yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa.
  • Euroopan tasolla Erasmus+ -ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa. Suomessa Opetushallitus tukee Erasmus+ -ohjelmalla kansainvälistymistä ja koulutuksen ja nuorisotoiminnan kehittämistä vuosittain noin 45 miljoonalla eurolla.