Nyheter

Betydande ökning föreslås fortfarande i Erasmus+-programmets budget

Aktuellt Erasmus+ EU:s ungdomsprogram
EU-kommissionen publicerade den 27 maj ett preciserat förslag till ny finansieringsram för EU under de inkommande sju åren. Kärnan i förslaget är en återhämtningsfond, som ska påskynda EU-områdets ekonomiska återhämtning från coronavirusepidemin. Kommissionens budgetförslag preciserar förslaget som gavs i maj 2018, och därmed även budgeten som planerats för olika samarbetsprogram inom EU.
Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

Texten uppdaterad och siffrorna korrigerade 29.5 kl. 15.05.

I den nya propositionen föreslås en budget på 24,6 miljarder euro för Erasmus+-programmet. Den föreslagna budgeten är endast aningen mindre än förslaget på 26,4 miljarder euro år 2018. Det nya budgetförslaget har kalkylerats med prisen år 2018. Den föreslagna budgeten innebär fortfarande en betydande ökning i förhållande till det nuvarande programmet, som har en budget på ungefär 15 miljarder euro.

– I den nuvarande ekonomiska situationen är kommissionens förslag en positiv överraskning. Det är särskilt fint att kommissionen i den årliga fördelningen av budgetmedlen verkar ha tagit hänsyn till responsen som kommit från olika instanser. Ökningen är nu jämnare än i det tidigare förslaget, där finansieringen ökade mycket och plötsligt mot slutet av programperioden. Enligt det nya förslaget skulle budgeten för år 2021 vara på samma nivå som budgeten för 2020, medan den sedan ökar med ungefär 10 procent varje år. Det här skulle ge goda förutsättningar för genomförandet av programmet, konstaterar Mikko Nupponen, ledare för Erasmus+-programmets nationella programbyrå.

Återhållsamma nedskärningar i de övriga EU-programmens budgetförslag

I kommissionens nya budgetförslag föreslås en budget på 0,9 miljarder euro för Europeiska solidaritetskåren (förslaget från 2018 låg på 1,1 miljarder euro), när budgeten kalkyleras med 2018 årets priser. Som det nu ser ut får programmet Kreativa Europa 1,5 miljarder euro (i förhållande till 1,6 miljarder i förslaget från 2018). Vad gäller Kreativa Europa skulle tyngdpunkten i det nya budgetförslaget ligga på de första åren av programperioden, då den årliga ökningen i finansieringen skulle vara kraftigare än under den senare delen av programperioden. Avsikten är att stödja de kulturella branscherna i återhämtningen från coronakrisen.

För programmet Medborgarnas Europa innebär den nya programperioden att programmet upphör i sitt nuvarande format och blir en del av en ny programhelhet, Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden. I det nya budgetförslaget anges en programbudget på 677 miljoner euro (i budgetförslaget 2018 var summan 841 miljoner euro).

Beslut om de programspecifika budgetarna fattas senare

Den finansieringsram som nu presenterats är ännu bara kommissionens förslag, och den behandlas härnäst av medlemsstaterna. Det kan komma nedskärningar i de programvisa budgetarna under processens gång.

– Därefter ska ännu de programspecifika förhandlingarna slutföras. Ordförandeland under hösten är Tyskland, som har förhoppningar om att de nya programmen kan inledas från och med början av år 2021. Det är ändå möjligt att det slutliga beslutet om Erasmus+-programmet tas först i slutet av året, uppskattar Nupponen.

Trots de utdragna budgetförhandlingarna har förberedelserna inför den nya programperioden gått vidare vid sidan av den politiska beredningen. Den gemensamma viljan är att den nya programperioden för Erasmus+, och de övriga EU-programmen, ska kunna inledas som planerat i början av nästa år. 

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Mikko Nupponen, tfn 050 553 9219, mikko.nupponen[at]oph.fi

Erasmus+-programmet i ett nötskal

  • Det nuvarande Erasmus+-programmet pågår 2014–2020.
  • Med hjälp av understöd från programmet kan fler än 4 miljoner unga, studerande och vuxna i Europa utbilda sig, studera, praktisera eller arbeta som frivilliga utomlands.
  • Därtill kan fler än 125 000 läroanstalter och organisationer samarbeta internationellt.
  • På europeisk nivå har Erasmus+-programmet en budget på 14,7 miljarder euro. I Finland stödjer Utbildningsstyrelsen med hjälp av Erasmus+-programmet internationalisering och utveckling av utbildningen och ungdomsverksamheten med ungefär 45 miljoner euro varje år.