Uutinen

Haettavana 12 miljoonaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Henkilöstökoulutus
Opetustoimen henkilöstökoulutuksiin on haettavana noin 12 miljoonaa euroa. Tavoitteena on tukea opettajien työssään tarvitseman osaamisen kehittämistä.
Kuvituskuva, nainen kirjoittaa muistiinpanoja muistivihkoon

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2020 talousarvioon sisältyvästä opetustoimen henkilöstökoulutuksen määrärahasta noin 12 000 000 euroa.

Valtion rahoitusta jaetaan opetustoimen koulutukseen, jonka tavoitteena on edistää opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön jatkuvaa oppimista ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää ammatissaan tarvitsemaansa osaamista. Lisäksi jaetaan rahoitusta opettajien osaamisen kehittämisen tukemiseen ilmastoasioissa ja kestävässä kehityksessä sekä seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksessa. 

– Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus on osa opetussuunnitelmien ja tutkintojen toimeenpanoa. Onkin tärkeää, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan näihin koulutuksiin. On myös hyvä pohtia, miten koulutukset tukisivat koko työyhteisön kehittymistä ja näin vahvistaisivat yhteisöllistä toimintakulttuuria, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sanoo.

Tukea muun muassa johtamisen ja tasa-arvon kehittämiseen

2020–2023 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen valtionavustuksilla tuetaan henkilöstökoulutuksia, joiden pääteemoja ovat: 

  • Johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen
  • Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
  • Osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen oppimisyhteisöissä (ml. kunniaväkivalta)
  • Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • Arviointiosaamisen ja laadunhallinnan vahvistaminen
  • Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • Digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • Kestävän elämäntavan vahvistaminen (ml. kestävä kehitys)
  • Jatkuvan oppimisen ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen
  • Seksuaali- ja tasa-arvokasvatus

Valtionavustuksella tuetuissa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksissa tulee ottaa huomioon kouluyhteisön ja yksittäisten opettajien tarpeet. Mahdollisuuksia osallistua koulutukseen voidaan edistää yhdistämällä kontaktiopetusta ja digitaalisten oppimisympäristöjä sekä työpaikalla tapahtuvalla oppimisella. 

– Henkilöstökoulutusta suunniteltaessa on hyvä miettiä, mitä tarpeita ratkaistaan täydennyskoulutuksen keinoin? Entä miten henkilöstökoulutus linkittyy muuhun kehittämiseen? Ja myös sitä, miten koulutuksen toteuttamista tukevat muut paikalliset kehittämis- ja täydennyskoulutussuunnitelmat? pohtii opetusneuvos Pia Kola-Torvinen.

Haku 15.1.–20.2.

Valtionavustuksen haku aukeaa 15.1.2020 ja päättyy 20.2.2020. Hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt tai säätiöt, yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Hakijayhteisöiltä edellytetään osaamista ja kokemusta henkilöstökoulutuksesta kasvatuksen tai opetuksen toimialoilla. 

Opetushallituksen valtionavustustoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Valtionavustuksiin tarkoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa.

Lisätietoa

Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, 029 533 1525, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Opetusneuvos Teijo Koljonen, 029 533 1524etunimi.sukunimi [at] oph.fi