Uutinen

Hevostalouden perustutkinnolle uudet perusteet

Koulutus ja tutkinnot Tutkinnon perusteet
Hevostalousala tarjoaa monipuolisia työmahdollisuuksia hevostenhoidosta, varusteiden korjaamisesta ja valmistamisesta asiakkaiden ohjaamiseen erilaisissa hevosalan palveluissa. Hevosalan ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön uudet, aiempaa monipuolisemmat perustutkinnon perusteet 1.1.2021.
Kuvituskuvassa ravuri ja ohjastaja

Uudet hevostalouden perustutkinnon perusteet valmisteltiin 22.3.2019 alkaen viidessä kaikille alan toimijoille avoimessa työpajassa. Sähköisellä alustalla ollutta perusteluonnosta oli mahdollista kommentoida koko työn ajan. Perusteet valmistuivat keväällä 2020 ja ne otetaan käyttöön ensi vuoden alussa 1.1.2021. Vielä syksyn 2020 ajan voimassa olevilla perusteilla aloitetut tutkinnot voi suorittaa loppuun 31.12.2024 asti.

Jokapäiväisessa työssä hevosalalla työskenteleviltä odotetaan yrittäjämäistä työotetta sekä hevosten käyttäytymistarpeiden ja -mallien tuntemusta. Olennaista on, että hevosten kanssa toimitaan turvallisesti ja hevosten hyvinvointi varmistaen. 

 

Uusi tutkintonimike

Myös opiskelijan vallinnat vaikuttavat siihen, millaisia tutkinnon osia suoritettava tutkinto sisältää. Valituista tutkinnon osista riippuen tutkintonimikkeeksi voi tulla hevostenhoitaja, ratsastuksenohjaaja tai hevospalveluohjaaja. Näistä hevospalveluohjaajan nimike on uusi, ja otetaan käyttöön tutkinnon perusteiden uudistuessa.  

  • Hevostenhoitajan keskeistä osaamista on niin ravurien kuin ratsujen hoitaminen eläimen kaikissa elämänvaiheissa. Halutessaan opiskelija voi hankkia osaamista esimerkiksi varusteiden korjaamiseen ja valmistamiseen, hevosten kengittämiseen tai hevosten kasvattamiseen.  
  • Ratsastuksenohjaajan osaaminen keskittyy oman ratsastustaidon kehittämiseen, ratsastustaidon opettamiseen sekä turvallisiin, asiakkaat ja hevoset huomioiviin toimintatapoihin. Hevostalouden perustutkinnon suorittanut ratsastuksenohjaaja saa SRL:n myöntämän kansainvälisen ratsastuksenopettajan työpassin (kansainvälinen taso I).
  • Hevospalveluohjaajan osaaminen keskittyy hevostaitojen opettamiseen ja turvalliseen toimimiseen hevosten kanssa. Uuden tutkintonimikkeen avulla on mahdollista hankkia osaamista hevostalouden uusille palvelumuodoille, kuten esimerkiksi ravikoulutoimintaan tai lännenratsastukseen.

Hevostalousalan toisen asteen ammatillista perustutkintoa on vuosittain opiskelemassa noin 1 400 opiskelijaa. Vuoden 2020 yhteishaussa opiskelupaikkaa alalta haki reilut 400, joista ensisijaisia hakijoita ja opiskelupaikan saaneita oli lähes puolet. Opiskelemaan voi hakeutua myös ottamalla yhteyttä koulutuksen järjestäjiin ja tiedustella jatkuvan haun mahdollisuutta.

 

Uusia perusteita esitellään 24.9.2020

Uudistuvia hevostalouden perustutkinnon perusteita esitellään Teams-verkkotapaamisessa to 24.9.2020 klo 12.30 – 13.15 . Tapaamisessa keskustellaan myös muista ajankohtaisista asioista. Ilmoittaudu (webropol) 21.9.2020 mennessä.

 

Tutustu