Nyheter

Nya grunder för grundexamen inom hästhushållning

Utbildning och examina Examensgrunder
Hästhushållningen erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter inom allt från hästskötsel, reparation och tillverkning av utrustning till handledning av kunder i olika tjänster inom hästbranschen. Inom utbildningen för grundexamen inom hästhushållningen inför man nya och mer mångsidiga examensgrunder 1.1.2021.
Kuvituskuvassa ravuri ja ohjastaja

Beredningen av de nya grunderna för grundexamen inom hästhushållning fick sin start 22.3.2019 och det ordnades fem workshoppar som var öppna för alla aktörer inom branschen. Det var också möjligt att hela tiden kommentera utkastet till grunder på det digitala underlaget under arbetets gång. Examensgrunderna blev färdiga sommaren 2020 och de kommer att införas i utbildningen i början av nästa år 1.1.2021. De studerande som påbörjat sina studier enligt de examensgrunder som ännu är i kraft hela hösten 2020 kan slutföra sin examen enligt dem fram till 31.12.2024.

I det dagliga arbetet inom hästbranschen förväntas man ha ett företagarmässigt grepp i arbetet och en god kännedom om hästars beteendebehov och -modeller. Viktigt är att man arbetar på ett säkert sätt med hästarna och försärkrar sig om deras välbefinnande.

Ny examensbenämning

Den studerandes val inverkar också på hurdana examensdelar som ingår i examen. Beroende på valet av examensdelar kan  examensbenämningen bli hästskötare, ridinstruktör eller handledare inom hästservice. Av dessa tre är examensbenämningen handledare inom hästservice ny och den införs i samband med de reviderade examensgrunderna.

  • Hästskötarens centrala kunnande omfattar att sköta såväl travhästar som ridhästar i djurets alla levnadsfaser. Om den studerande vill kan hen förvärva kunnande till exempel i repareration och tillvekning av utrustning, skoning av hästar eller uppfödning av hästar.
  • Ridinstruktören har ett kunnande som riktar in sig på utvecklingen av de egna färdigheterna i ridning, undervisning i ridning samt på rutiner som beaktar säkerhet och kundernas behov. Ridinstruktörer som avlagt grundexamen inom hästhushållning beviljas ett internationellt arbetspass för ridlärare av FRF (internationell nivå I).
  • Handledaren inom hästservice har ett kunnande som riktar in sig på undervisning i hästkunskap och en säker hantering av hästar. Med hjälp av den nya examensbenämningen är det möjligt att förvärva kunnande i nya serviceformer inom hästhushållningen, såsom travskoleverksamhet eller westernridning.

Årligen studerar omkring 1 400 personer inom utbildning som leder till grundexamen inom hästhushållning på andra stadiet. I den gemensamma ansökan 2020 sökte drygt 400 till utbildningen. Av dessa var nästan hälften förstahandssökande och sådana som fick en studieplats. Det är också möjligt att ansöka till utbildningen genom att kontakta utbildningsanordnarna  och fråga efter efter en möjlighet till kontinuerlig ansökan.

Presentation av de nya examensgrunderna 24.9.2020

De reviderade grunderna för grundexamen inom hästhushållning presenteras på hästbranschens samarbetsdagar to 24.9.2020 kl. 12.30–13.15 (på finska) . Platsen är Harjun oppimiskeskus. Det är möjligt att följa presentationen på nätet utan att delta i samarbetsdagarna.

  • Mer information om hästbranschens samarbetsdagar på Harjun oppimiskeskus ger Terhi Nopanen, terhi.nopanen [at] harjunopk.fi 
  • Presentationen av grundexamen inom hästhushållning (på finska) kan man följa gratis på nätet. Anmälning (webropol) senast 21.9.2020.

Läs mer